Ikke nok skattekutt til å skape lønnsomme arbeidsplasser

Publisert:

​ – Den viktigste oppgaven er å skape flere lønnsomme arbeidsplasser. Virke etterlyser en kraftigere reduksjon i formueskatt på arbeidende kapital som vil stimulere gründere og investorer til å satse på norske bedrifter, sier adm.direktør Vibeke Hammer Madsen i Hovedorganisasjonen Virke.

– Regjeringen leverer på redusert selskapsskatt, økt satsing på forskning og utvikling og samferdsel – og en målrettet tiltakspakke mot ledighet. Dette er bra for næringslivet nå. Men små og mellomstore bedrifter og gründere rundt omkring i landet trenger flere investeringer, slik at det kan skapes flere lønnsomme arbeidsplasser. Virke ber om en verdsettelsesreduksjon på arbeidende kapital til 80 pst og en reduksjon i satsen fra 0,85 til 0,5 pst, sier Madsen.

– Det foreslås skritt i riktig retning mot et grønt skatteskifte. Her venter vi mer oppfølging gjennom Stortingets behandling, sier Madsen.  

Virke etterlyser flere forenklingstiltak som treffer små og mellomstore bedrifter. Digitalisering, bl.a i NAV, må gå raskere, slik at rapporteringsbyrden reduseres. Og gamle regler må fjernes når nye kommer.

– Vi hadde også forventet tiltak for å stoppe veksten i statlig byråkrati. Regjeringen burde innført et innsparingsmål på 1 pst i departementer og etater. Sysselsettingsveksten kan ikke komme her, men i privat sektor, sier Madsen.

Virke er glad for at regjeringen styrker aktivitetsplikten, slik at kommunene kan følge opp arbeidsføre unge som mottar sosialytelser. Det er også bra at regjeringen innfører et "hurtigspor" for å få asylsøkere raskt i arbeid, sier Madsen.

– Oppsummert synes vi budsjettet er godt innrettet, men det mangler skarpere lut for å fremme investeringer i lønnsomme arbeidsplasser, som kan sikre arbeid og inntekter i årene fremover. Uten flere lønnsomme arbeidsplasser kan vi få en trygdesmell og velferdssmell. Derfor er dette oppgave nummer én, avslutter Madsen.