Regjeringen øker terskelverdiene for offentlige innkjøp

Publisert:

Regjeringen har satt opp beløpsgrensen for når kontrakter må kunngjøres i Doffin.

De nye terskelverdiene ser du HER.

Grensen for når en kontrakt i anskaffelsessektoren må kunngjøres er nå kr 1 300 000.

Statlige oppdragsgivere må kunngjøre kontrakter som overstiger kr 1 300 000 i EØS, mens andre oppdragsgivere må kunngjøre i EØS når kontraktsverdien overstiger kr 2 millioner. Disse oppdragsgiverne må kunngjøre kontrakter med verdi mellom kr 1 300 000 og 2 millioner nasjonalt.

Kontrakter under kr 1 300 000 følger anskaffelsesregelverket, men er fritatt for kunngjøringsplikt.

For oppdragsgivere som følger forsyningsforskriften er terskelverdien for kunngjøring av vare- og tjenestekontrakter kr 4,1 millioner. Oppdragsgivere i forsyningssektoren er ikke forpliktet til å kunngjøre kontrakter under denne grensen.

Statlige oppdragsgivere må kunngjøre vare- og tjenestekontrakter som overstiger kr 1 300 000 i EØS, mens andre oppdragsgivere må kunngjøre slike kontrakter i EØS når verdien overstiger kr 2 millioner. Disse oppdragsgiverne må kunngjøre vare- og tjenestekontrakter med verdi mellom kr 1 300 000 og 2 millioner nasjonalt.

For bistand innen offentlige anskaffelser, kontakt Anders Aasland Kittelsen, se kontaktinformasjon under.