Leverer du til det offentlige? Vær forberedt på miljøkrav!

Publisert:

1.mai 2017 trer ny forskriftsbestemmelse om offentlige anskaffelser i kraft. Det kan stilles miljøkrav i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen.

Fjell og vann

Den nye forskriftsbestemmelsen slår fast at miljø skal vektes minimum 30% når miljøkrav er et kriterium for tildelingen.

Begrunnelsen fra Nærings- og fiskeridepartementet er at det offentlige handler for 480 milliarder kroner i året. Disse summene må bidra i det grønne skiftet, og til å dytte næringslivet i riktig retning.

Mange leverandører til det offentlige har lenge klaget på at det bare er pris som er utslagsgivende. Miljø skal nå altså vektes høyere. Det kan bety nye krav å tilfredsstille og nye krav til dokumentasjon.

Virke anbefaler små og store virksomheter å sørge for å ha dokumentasjonen i orden. Miljøsertifisering som miljømerket Svanen eller miljøledelsesystemet Miljøfyrtårn, EMAS eller ISO 14001 kan være gode verktøy.

Les mer om den nye forskriften her >>