Lite trolig med søndagsåpne butikker de neste fire årene

Publisert:

Et utvalg oppnevnt av regjeringen la i dag frem sin utredning av spørsmålet om søndagsåpne butikker.

Direktør for Virke Handel, Harald Andersen, har sittet i utvalget fra Virke.

Utvalgets rapport skulle opprinnelig legges fram 5. januar, men offentliggjøringen ble framskyndet til i dag fordi Arbeiderpartiet nylig har fremmet et forslag i Stortinget om å be regjeringen legge til grunn at dagens regulering av søndagen skal ligge fast.

Forslaget vil bli behandlet i Stortinget over nyttår og vil trolig få flertall.

Kort om søndagsutvalgets rapport

Et flertall i søndagsutvalget anbefaler en viss liberalisering av åpningstidene på søndager, mens et mindretall (blant annet Virke) anbefaler at dagens regulering videreføres.

Flertallets anbefalte modell innebærer i korte trekk:

  • Frie åpningstider på alle søn- og helligdager for butikker som har en salgsflate som ikke overstiger 150 kvm innenfor følgende bransjer:
    - Dagligvare
    - Kiosk, bensin og servicehandel
    - Suvenir og husflid
  • Butikker i øvrige bransjer kan holde åpent kl 13-19 vanlige søndager, andre påskedag og andre pinsedag så lenge de har en salgsflate som ikke overstiger 150 kvm
  • Butikker på turiststeder kan holde åpent som i dag, med noen justeringer
  • Øvrige butikker må holde stengt på alle søn- og helligdager, unntatt de tre siste søndagene før jul

Et mindretall (Virke, NHO og LO/Handel og Kontor) viser til at dagens søndagsregulering har svakheter, men mener denne modellen ikke innebærer noen forbedring eller forenkling. Vi mener at flertallets modell vil føre til langt flere søndagsåpne butikker enn i dag og dermed at langt flere arbeidstakere enn i dag må på jobb på søndager.

Mindretallet viser også til at søndagsåpne butikker vil øke kostnadene ved å drive handel i Norge, og konkluderer med at dagens regulering av søndagen bør videreføres.