Lytt til næringslivet, Jonas!

Publisert:

Les Virkes fire grunner til at Arbeiderpartiets leder bør lytte til bedriftene i debatten om formuesskattens betydning for investeringer og arbeidsplasser.

  • Den tapper bedrifter for kapital: Alle deler av næringslivet forteller at formuesskatten tapper bedrifter for kapital som kunne vært brukt til å utvikle og omstille bedriftene og skape flere arbeidsplasser.
  • Den svekker muligheter til å styrke lokale arbeidsplasser: Hovedvekten av de som betaler formuesskatt på arbeidende kapital gjør det på maskiner og verdier i små bedrifter lokalt over hele landet. Disse gründerne og bedriftseierne kan ikke hente penger i et stort, internasjonalt kapitalmarked. De er avhengige av å ha egne midler og lokale støttespillere for å starte og utvikle bedrifter i Norge. Formuesskatten bidrar til å svekke deres muligheter til å styrke de lokale arbeidsplassene.
  • Utenlanske bedrifter slipper unna: Utenlandske eiere betaler ikke formuesskatt på den arbeidende kapitalen slik norske eiere gjør. Det er en medvirkende årsak til at mange norske bedrifter selges til utenlandkse eiere. Norske eiere ber om like vilkår som sine utenlandske konkurrenter til å starte og utvikle bedrifter i Norge.
  • Norge trenger lønnsomme bedrifter: Er det noe Norge trenger i årene som kommer er det flere investeringer i lønnsomme bedrifter som kan gi flere jobber og sikre finansiering av velferdsstaen.

Vi ber om at norske eiere og bedrifter tas på alvor når de beskriver hvor skoen trykker. Det er det budskapet om formuesskatt i bedrifts-Norge handler om, og som vi ber Arbeiderpartiets leder om å ta på alvor.

Les mer om formuesskattens betydning for investeringer og arbeidsplasser.