Offentlige søkerlister skremmer gode kandidater fra å søke

Publisert:

​Gjennom en felles høringsuttalelse avgitt denne uken ber Virke sammen med HR Norge og Lederne om at dagens lovverk knyttet til offentlige søkerlister endres. Bakgrunnen for initiativet er behovet for et bedre lovverk som tydeligere ivaretar samfunnets og søkernes interesser.

Ulike undersøkelser og enkelttilfeller viser tydelig hvordan offentlige søkerlister hindrer arbeidslivet i å virke. Først og fremst gjennom at mange av de beste søkerne velger bort offentlig sektor ettersom det blir offentlig kjent at man ønsker seg bort fra eksisterende arbeidsgiver, og med dette kan sette forholdet til kunder, ansatte og aksjonærer i fare. Gjennom rapporten myndighetene har bestilt i anledning evalueringen av Offentlighetsloven, fremkommer det også tydelig at lovens formål ikke oppnås med dagens praktisering.

Virke foreslår sammen med HR Norge og Lederne at kravet til offentlige søkerlister endres. Konkret ber man gjennom høringssvaret også om at Regjeringen igangsetter ulike prøveprosjekter der formålet er å se på ulike alternativer til dagens lovverk.

Den felles høringsuttalelsen kan leses her >>

3 av fire mener offentlige søkerlister ikke virker etter hensikten
I forbindelse med høringsuttalelsen knyttet til offentlige søkerlister har Virke sammen med HR Norge gjennomført en spørreundersøkelse blant personer som er involvert i rekrutteringen av mellomledere og ledere til offentlig sektor. Her fremkommer det at 3 av 4 (75,8 prosent) av de spurte mener at informasjonen som offentliggjøres på de offentlige søkerlistene i realiteten ikke gir selvstendig grunnlag til å kontrollere om ansettelsesprosessene i det offentlige har foregått riktig og ryddig. Dette står i sterk kontrast til formålet til lovens bestemmelser for åpne søkerlister.

Virke og HR Norge har gjennom dialog med HR- og lederrekrutteringsbransjen også avdekket en rekke tilfeller der åpne søkerlister medfører færre og mindre kvalifiserte søkere til ledige stillinger i offentlig sektor. Da Hadsel kommune i 2015 skulle ansette ny rådmann trakk alle søkerne seg da den offentlige søkerlisten skulle settes opp. Også Høyesterett har opplevd store utfordringer med å rekruttere fagpersoner på grunn av kravet til åpne søkerlister.