Positive endringer i fagopplæringen

Publisert:

Utdanningsdirektoratet legger nå frem forslag til fornying av fag- og yrkesopplæringen. Virke har vært opptatt av at fagopplæringen trenger fornyelse og er svært fornøyd med det arbeidet direktoratet har gjennomført.

Hvert år søker nesten 40 000 ungdommer seg inn på et yrkesfaglig utdanningsprogram. 

- Vi vil at elever skal møte arbeidslivet og yrkene de utdanner seg til, tidligere og oftere enn de gjør i dagens hovedmodell, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke. 

Arbeidslivets stemme

I arbeidet med ny tilbudsstruktur har virksomhetene kommet med innspill gjennom de faglige rådene og gjennom de yrkesfaglige utvalgene. 

– Vi er svært glad for at vi har fått eget fagbrev for Handel, og at deler av opplæringen integreres i kjedeskolene. En sterkere satsing på fagopplæring innen handel forutsetter at kjedene får mulighet til å ta vare på sin egen internopplæring, sier Vibeke Hammer Madsen. 

- Mer relevante opplæringstilbud vil gi økt kvalitet i opplæringen. Det kan gi positive effekter på elevenes motivasjon, antall læreplasser som bransjen tilbyr, og elevenes gjennomføring med fagbrev. 

Ny yrkesfagvei til studiekompetanse

Det foreslås også en ny yrkesfaglig vei til studiekompetanse eksempelvis gjennom Reiselivsfaget. Dagens skille mellom yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer innebærer blant annet opplæring i ulike typer fag, og legger i liten grad opp til en kombinasjon av kompetanse for elevene. Flere bransjer verdsetter i dag i varierende grad fagbrev, men foretrekker kandidater fra relevant høyere utdanning. 

Nye virkemidler

En tilbudsstruktur som i større grad er relevant for arbeidslivet, krever nye virkemidler Dette er:

  • Tidligere faglig fordypning for elevene

  • Nye Vg1 utdanningsprogrammer

  • Fordypning i eller splitting av tilbud på Vg2 og Vg3

  • Nye veier til studiekompetanse for yrkesfagelever

  • I tillegg foreslår vi endringer som handler om:

  • Nedlegging av lærefag som ikke er relevante for arbeidslivet

  • Flytting av tilbud til andre utdanningsprogrammer

  • Bevaring av små og verneverdige fag

  • Opprettelse av nye lærefag

Her finner du en gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet >>