Trendanalyse: Fremtidens arbeidsmarked

Publisert:

​Virke presenterer trendanalysen Fremtidens arbeidsmarked. Målet med analysen å gi et bilde av hva digitaliseringens andre bølge er og hvordan den påvirker fremtidens arbeidsmarked.

Hovedfunn fra analysen:

Digitaliseringens andre bølge Vi er inne i et skift som kan beskrives som digitaliseringens andre bølge. En tid som omhandler det digitale og dets påvirkning på roller og samspill i samfunnet. Digitaliseringens andre bølge er kjennetegnet av at
  1. det digitale og det fysiske smelter sammen,
  2. svært store datamengder – også fra eksterne kilder – endrer måten vi forstår og styrer vår egen virksomhet og
  3. denne gangen gjelder det også sektorer og verdikjeder som til nå har vært nærmest digitalfri sone.
Analysene har digitaliseringens andre bølge som utgangspunkt.
 
Nye forretningsmodeller Norsk økonomi står overfor utfordringer i årene som kommer. Dette bidrar til et større behov for å utnytte de innovasjonsmulighetene vi har.
 
Relasjoner i endring Arbeidsgiver og arbeidstager har tradisjonelt hatt sterke relasjoner. Vi ser nå omrisset av et arbeidsmarked hvor både arbeidsgiver- og -tagerrollen endres. De senere årene er denne endringen akselerert av formidlingsøkonomien.
 
Nye kompetansekrav Digitaliseringens andre bølge påvirker hvilke kompetanser som står sentralt i fremtidens arbeidsmarked. Når innovasjonsmulighetene og -behovet øker, stiller det nye krav til kunnskap og ferdigheter. Relasjonene er i endring, og det samme gjelder Norges økonomiske situasjon. Dette får også betydning for humankapitalen fremover.
 
Analysen er levert av inFuture AS på oppdrag av Hovedorganisasjonen Virke.