Sammen om raskere integrering av flyktninger

Publisert:

Oslo kommune, Hovedorganisasjonen Virke og YS har tatt Regjeringens hurtigspor i egne hender, og har sammen med en rekke virksomheter organisert et "lynspor" for å få flyktninger raskere inn i arbeidslivet.

YS-leder Jorunn Berland, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke, Vibeke Hammer Madsen, Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap, og Inga Marthe Thorkildsen, byråd for eldre helse og sosiale tjenester i Oslo kommune
YS-leder Jorunn Berland, administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen, Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap, og Inga Marthe Thorkildsen, byråd for eldre helse og sosiale tjenester i Oslo kommune

I går ettermiddag var 140 personer, de fleste fra bedrifter, Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap, og Inga Marthe Thorkildsen, byråd for eldre helse og sosiale tjenester i Oslo kommune, Virke og YS samlet for et felles formål; å få flyktningene raskere i jobb. De flyktningene som er klare for arbeid, skal raskt komme inn i et reelt arbeidsliv hvor kultur og språk læres, slik at de fortere får brukt egen kompetanse.

 

Stor interesse i næringslivet  

- Veien til integrering går raskere gjennom arbeidslivet, og næringslivet vil og kan hjelpe, sier administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke, Vibeke Hammer Madsen.

Hun viser til de over 140 oppmøtte som var samlet for å lære mer om hvor viktig mangfold på arbeidsplassen er, og hvordan man går frem for å tilby flyktninger arbeidspraksis i egen virksomhet.

- Arbeidsgiverne på sin side vil dra nytte av dette ved både å speile kunder og klienter bedre, men også ved å få mer mangfoldige og produktive team. Vi vet at mangfold på arbeidsplassene er lønnsomt, og mange arbeidsgivere spør etter muligheter til å bistå, forklarer Madsen.

Noen av arbeidsgiverne som allerede har sagt ja til å åpne døren for flyktningene er Norgesgruppen, H&M, SatsElixia, Accenture og Caritas. Sistnevnte bistår med frivillige arbeidslivsveiledere. - Arbeidslivet er det norske samfunnets viktigste integreringsarena. Som fagbevegelse og tillitsvalgte kan vi bidra ved å ta flyktninger godt i mot som nye medarbeidere, skape inkluderende arbeidsmiljø, være «språklærere», veilede dem og hjelpe dem til å utvikle seg på arbeidsplassen, sier YS-leder Jorunn Berland Prosjektet drives av Oslo kommune som har hovedansvaret for arbeidet med asylsøkere og nyankomne flyktninger. Dette arbeidet er i Oslo kommune fordelt mellom Byrådsavdeling for næring og eierskap (NOE) og Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester (EHS). NOE har et koordinerende ansvar for hele feltet mens EHS har ansvar for de personrettede tjenestene som bosetting, helse, barnevern, introduksjonsprogram med mer.