Avgiftsskandale i et ellers skikkelig budsjett

Publisert:

Virke mener revidert nasjonalbudsjett er godt tilpasset en økonomi som er i oppgang. Det er bra at regjeringen ikke øker pengebruken mer, det er viktig å legge til rette for flere arbeidsplasser i privat sektor.

Vibeke Hammer Madsen på scenen under Handelskonferansen 2016
Administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen

Den prosentvise sysselsettingsveksten var høyere i offentlig enn i privat sektor både i fjerde kvartal i fjor og første kvartal i år. Dette er en utvikling som ikke kan fortsette. 

– Virke er enig med regjeringen i at landet nå trenger et budsjett for arbeidsplasser og omstilling. Da er det bra at regjeringen foreslår å styrke NAV med inntil 36 nye markedskontakter. Flere markedskontakter betyr bedre jobbmatching og er noe Virke har etterspurt lenge. Jeg er tvilende til om en økning på 36 er tilstrekkelig til å nå ut til alle små og mellomstore virksomheter som jobber med inkludering og har kontakt med NAV, men jeg vil rose regjeringen for å ta et skritt i riktig retning, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

Dette er likevel for småpenger å regne i forhold til de negative konsekvensene den økte avgiften på sjokolade- og sukkervarer har fått for norsk handelsnæring. Det er utvilsomt at den høye norske avgiften har innvirkning på grensehandelen. Virke, som er handels- og tjenestenæringenes hovedorganisasjon har lenge advart om at avgiftsøkningen har ført til store utfordringer for både folkehelse og norske arbeidsplasser.

– Det er bra at regjeringen har en forsiktig pengebruk, men det er en skandale at det ikke foreslås endringer i sjokolade- og sukkervareavgiften, sier Madsen.

Økningen på avgiften på sjokolade- og sukkervarer ble innført uten konsekvensvurdering og utredning. Blant nordmenn som planlegger å dra på grensehandel i løpet av året, oppgir 33 prosent at sukkeravgiften får dem til å reise hyppigere og nær like mange sier de vil hamstre mer sjokolade og godteri. Det fremgår av en ny spørreundersøkelse som Opinion har utført på oppdrag for Virke.

Det er viktig å fortsette arbeidet med forenklinger, og Virke går imot at det innføres en øvre samlet beløpsgrense for skattefrie personalrabatter, samt pålegger arbeidsgiver å rapportere dette. For mange bransjer, som f.eks. handel, vil dette være kompliserende, og arbeidsgivere og arbeidstakere kan oppleve at de må skatte mer.

– Dette medfører mer byråkrati og vil ramme arbeidsgivere så vel som arbeidstakere, mener Madsen.