Regjeringen vraker forslag om økte aldersgrenser i arbeidsmiljøloven

Publisert:

Norges lover og hammer

Det fremgår av forslag til statsbudsjett at Virke har fått gjennomslag for at arbeidsmiljølovens aldersgrenser ikke økes til 75 år.

– Dette er en seier for norsk næringsliv, og en seier for seniorene som er i arbeidslivet, sier Vibeke Hammer Madsen.

I dag gir arbeidsmiljøloven en mulighet for å avslutte arbeidsforhold når en arbeidstaker har fylt 72 år, uten at arbeidsgiver må gi en nærmere begrunnelse for avgjørelsen. Det er imidlertid ingenting i veien for at arbeidsforholdet kan vare lenger, dersom partene er enige om dette.

Virke har vært kritisk til å heve aldersgrensen til 75 år, slik regjeringen tidligere har signalisert, fordi det vil kunne gjøre seniorer mindre attraktive enn de er i dag.

– Jeg minner om at regjeringen nylig økte aldersgrensen fra 70 til 72 år. Jeg er redd en ytterligere heving av aldersgrensen ville økt konfliktnivået på arbeidsplassene og gjort ansatte over 50 år mindre attraktive i arbeidslivet. Derfor er det en viktig nyhet som kommer fra regjeringen i dag, sier Madsen.