Personalrabatt: Ingen foreslåtte endringer i skatt på rabatt i 2018

Publisert:

kvinne hilser på annen kvinne

Virke er svært fornøyd med at forslaget til statsbudsjettet 2018 ikke inneholder endringer i måten personalrabatter og tredjemannsrabatter skattlegges på.

– Finansdepartementet har lyttet til våre innvendinger mot et dårlig forslag fra Skatteetatens side, sier samfunnspolitisk direktør i Hovedorganisasjonen Virke, Harald J. Andersen.

Skatteetaten har over lengre tid jobbet med forslag til endringer i ordningen for personalrabatter og tredjemannsrabatter. Blant forslagene som lå til behandling i Finansdepartementet, var en årlig beløpsgrense for hvor mye som kan mottas skattefritt fra arbeidsgiver i form av personalrabatt. Man la også opp til et nytt system der arbeidsgiver skulle pålegges omfattende dokumentasjonsplikt i forbindelse med rabatter mottatt fra arbeidsgiver eller tredjepart i arbeidsforhold.

At regjeringen har valgt å se bort fra Skatteetatens forslag til endringer, betyr at man også for 2018 vil beholde et system der arbeidsgiver kan yte personalrabatter til sine arbeidstakere uten at det medfører skatteplikt for arbeidstakere så fremst rabatten er rimelig og varene dekker et normalt privat forbruk. Andersen mener dagens gjennomslag er svært viktig for alle innen handel-, service- og tjenestenæringene:

– Personalrabattsaken er viktig for arbeidsgiver sett i relasjon til personalrabattenes funksjon i markedsførings- og kompetansesammenheng. De foreslåtte endringene hadde gjort ordningen for både personalrabatter og tredjemannsrabatter dyrere og mer arbeidskrevende å forholde seg til for arbeidsgiver, sier Andersen.