Statsbudsjettet i havn – flere endringer påvirker Virkes medlemmer

Publisert:

Løvebakken ved stortinget

22. november kom Høyre, Frp, Venstre og Krf til enighet om statsbudsjettet for 2018. Partene har blitt enige om flere endringer fra det opprinnelige forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem i oktober. Virke har fått flere gjennomslag, men ikke alt er bra. Her følger noen av endringene som påvirker mange av Virkes medlemmer.

Disse endringene er vi glade for:

  • «Maskinskatten» fjernes: Enigheten innebærer at verdsettelsesreglene for «verk og bruk» i eiendomsskatten endres slik at produksjonsutstyr og -installasjoner som hovedregel ikke lenger skal kunne ilegges eiendomsskatt. Dette er bra! Virke har gått imot denne maskinskatten fordi den rammer verdiskaping og arbeidsplasser, særlig i distrikts-Norge.
  • Bedret opsjonsbeskatning – bra for oppstartsbedrifter: Ved å heve den maksimale fordelen betydelig, fra 30 000,- til 500 000,-, vil det bli et gunstigere alternativ til lønn for flere oppstartsbedrifter som har begrenset kapital i startfasen.
  • Større effektiviseringskrav: Effektiviseringskravet i staten økes fra 0,5 pst til 0,7 pst innsparing i etatene. Det er bra for å sikre en bærekraftig velferdsstat og sikre godt samarbeid med private leverandører! Virke støtter at helsesektoren holdes utenfor.
  • Mer satsing på næringsrettet forskning
  • Mer bredbåndsutbygging og flere digitaliseringstiltak
  • Frivilligheten styrkes: Momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner økes med 75 millioner kroner. Totalt styrkes frivilligheten med 438,9 millioner kroner over 39 ulike budsjettposter. Dette innebærer blant annet at kuttene til de frivillige organisasjonene innen kultur, landbruk, studieforbundene og rettshjelp reverseres.
  • De ideelles pensjonskostnader: Partiene er enig om å finne en bedre løsning for ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader enn det som var foreslått i budsjettet.
  • Kuttet til folkehøyskolene reverseres og det satses videre på utvikling. Totalt er endringen på nær 39 millioner kroner.
  • Økt støtte og reversering i kutt innen en rekke områder som angår norsk kulturliv. Les mer om alle Virke-gjennomslagene her >>
  • Filmfondet, som forvaltes av Norsk Filminstitutt og fordeles på flere audiovisuelle næringer, kuttes med 16 millioner. Kuttet kommer som lyn fra klar himmel og vil bety mindre norsk filmproduksjon, svekkelse for norske dramaserier, færre utviklede spill og svakere trøkk for å få norske produksjoner ut i verden. Les Virke Produsentforeningens kommentar til budsjettforliket her >>