Viktig 2017-budsjett

Publisert:

Vi står overfor nye økonomiske realiteter i tiden fremover og regjeringen er godt i gang med neste års statsbudsjett. Virke foreslår skattetiltak som fremmer investeringer og nye arbeidsplasser, tiltak for mer inkludering og opplæring i arbeidslivet, økt satsing på FoU og innovasjon, mer bane og vei i og rundt storbyene, incentiver til miljøomstilling, økt digitalisering og styrket samarbeid mellom offentlig, ideell og privat sektor.

​Her kan du lese Virkes innspill til regjeringens arbeid med statsbudsjett for 2017 – til 11 departementer:

Finansdepartementet; redusert skatt på investeringer og arbeid, økte grønne skatter og flere grønne incentiver, redusert toll og forenklet import.
Les innspillet her >>

Næringsdepartementet; satsing på FoU og innovasjon som treffer bredden i næringslivet; brukerstyrt innovasjonsarena mm.
Les innspillet her>>

Helse- og omsorgsdepartementet; dekning av historiske pensjonskostnader, ordningen med nøytral mva, fritt behandlingsvalg.
Les innspillet her >>

Klima- og miljødepartementet; kompetanseprogram, innføring av miljøfunn-ordning, satsing på energistasjoner.
Les innspillet her >>

Samferdselsdepartementet; prioritering og raskere gjennomføring av investeringer i bane og vei i de største byene.
Les innspillet her >>

Arbeids- og sosialdepartementet; lønnstilskuddsordning, tiltaksplasser og finansiering av språkopplæring på arbeidsplassen.
Les innspillet her >>

Kunnskapsdepartementet; yrkesfagløftet, opplæringstiltak i arbeidslivet.
Les innspillet her >>

Kulturdepartementet; digital agenda, gaveforsterkningsordningen, finansiering av TV- og film og museer, ja til sponsing og nei til økt mva.

Les innspillet her >>

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet; dekning av historiske pensjonskostnader og bevilgninger til barne- og familievern, digital agenda.
Les innspillet her >>

Kommunal- og moderniseringsdepartementet; ja til større kommuner og digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor.
Les mer >>

Utenriksdepartementet; satsing på næringsutvikling i utviklingsland.
Les mer >>