Virke deltar i inkluderingsdugnaden

Publisert:

Regjeringen har i Jeløy-plattformen tatt initiativ til en Inkluderingsdugnad hvor målet er å få flere personer som i dag står utenfor arbeidslivet, inn i jobb. Som representanter for landets arbeidstakere og arbeidsgivere, er vi positive til å bidra i dugnaden.

Bakgrunnen for inkluderingsdugnaden er at utviklingstrekk i arbeidsmarkedet gjør det vanskelig for noen grupper å delta i arbeidslivet. At useriøse aktører har fått fotfeste i deler av norsk arbeidsliv, gjør det ytterligere krevende å skape nok gode, seriøse jobber. Dette må tas tak i. Partene ser frem til en grundig diskusjon i Sysselsettingsutvalget av årsakssammenhenger og utviklingstrekk på arbeidsmarkedet.

Skal vi lykkes med å få flere i arbeid, er det behov for en målrettet innsats på tvers av ulike sektorer og bransjer, og på ulike politikkområder. Inkluderingsdugnaden er ett viktig virkemiddel.

Vi forventer at regjeringen gjennom Inkluderingsdugnaden vil forsterke og koordinere inkluderingsinnsatsen. Dette må gjøres med tilstrekkelig ressurser og i nært samarbeid med partene. Vi ser frem til en ny giv i dette viktige arbeidet.

Les brevet til Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie her