Virke krever tydeligere satsing på rusomsorg og omsorgsboliger

Publisert:

​ Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 2017 konkrete satsinger på både rusomsorg og for omsorgs- og sykehjemsboliger. Satsingen på rusomsorg må spisses mot TSB, mens satsingen omsorgs- og sykehjemsboliger må spisses mot oppgradering av eksisterende bygningsmasse.

Det er økende behov og etterspørsel etter nye tjenester på begge områdene og investeringene i fremtidige tilbud må gjøres nå.

Når det gjelder rusomsorg så er det en rivende kvalitetsutvikling på tjenestene. Dette bidrar til bedre tjenester for både brukere og pårørende de neste tiårene, men det øker også kostnadene ved tjenesteproduksjonen. Opptrappingsplanene for rusomsorg må derfor prioritere oppgradering og utvidelse av tilbud i TSB-klinikkene i årene fremover.

- TSB-klinikkene har betydelig behov for investeringer i kvalitet og kapasitet, regjeringen må ta dette løftet nå sier Inger Helene Venås i Virke.

Når det gjelder Husbankordningen for tilskudd til omsorgsboliger så trenger mange sykehjem og omsorgsboliger oppgradering for å tilfredsstille moderne krav. Hoveddelen av tilgjengelig bygningsmasse allerede er bygget og det er viktigere å oppgradere denne fremfor å låse tilskuddet til kun å bygge nye omsorgsboliger. Virke vil også be om et enklere regelverk for tildeling av tilskudd til ideelle som vil investere i omsorgsboliger fremover.

-Husbankordningen må prioritere å øke kapasiteten, det betyr at tilskudd må gis til rehabilitering og til nybygg på like betingelser, fortsetter Venås. - Regjeringen må i tillegg lage et enklere tilskuddsregelverk avslutter hun.

Les Virkes høringsnotat her >>