Rådet for arbeidstilsynet

Arbeidslivets parter på sentralt nivå er representert i Rådet for Arbeidstilsynet, som ble etablert etter at styret for Arbeidstilsynet ble lagt ned i 2003.

Sentrale tema i rådet er arbeidsmiljøsituasjonen i Norge, viktige tiltak og kampanjer for Arbeidstilsynet, regelverksutvikling og mulige samarbeidstiltak mellom Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet. Rådet skal sikre dialog mellom Arbeidstilsynet som utøver av styringsmakt og partene i arbeidslivet som representanter for virksomheter og arbeidstakere. Seniorrådgiver for arbeidslivspolitikk, Stian Sigurdsen, møter for Virke.