Virke og Arbeidstidsutvalget

Arbeidstidsutvalget har fått i oppgave å gjennomgå og vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene. Utvalget skal levere sin rapport innen utgangen av 2015. På denne siden kan du lese nyheter om hvordan utvalget og Virke jobber med temaet igjennom året, og lese Virkes skriftlige innspill.