sykepleier skriver på et nettbrett

Helse- og sosialpolitikk

Private og ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester utgjør et mangfold i velferds-Norge – et mangfold som brukerne ønsker og etterspør. Derfor arbeider Virke for likeverdige rammevilkår mellom disse og de offentlige tjenesteprodusentene.

Virke mener vi får de beste velferdstjenestene gjennom et mangfold av aktører som tilbyr tjenestene. En slik velferdsmiks er vanlig i mange europeiske land, og mange steder er innslaget av f.eks ideelle aktører atskillig større enn i Norge. Disse utgjør et viktig innslag innen mange områder i helse- og sosialsektoren i dag. Likevel er de under press, av politiske/ideologiske årsaker fordi det fra politisk hold ønskes at dette skal være offentlig  og fordi det offentlige gir seg selv forrang, men også av tekniske/prosedyremessige årsaker, f.eks gjennom innrettingen av offentlige anbudsprosesser og dårlig bestillerkompetanse blant offentlige innkjøpere.
 
Derfor arbeider Virke for bedre rammevilkår for private og ideelle i norsk velferdsproduksjon.  Det innebærer likeverdig behandling, åpenhet – og ikke minst å lytte til brukerne.

Nyheter

Laster flere sider...