Eldre dame på jobb

Pensjon og velferdsytelser

Virke er opptatt av at pensjons- og velferdsytelsene samlet sett skal gi gode insentiver til å stå i jobb – både at det skal lønne seg å arbeide gjennom hele livet og at det skal lønne seg å utsette avgangen fra arbeidslivet når en kommer opp i årene.