Eldre dame på jobb

Pensjon og velferdsytelser

Virke er opptatt av at pensjons- og velferdsytelsene samlet sett skal gi gode insentiver til å stå i jobb – både at det skal lønne seg å arbeide gjennom hele livet og at det skal lønne seg å utsette avgangen fra arbeidslivet når en kommer opp i årene.

Endringer i pensjonsordninger både i privat og offentlig sektor får mye oppmerksomhet i media for tiden. Trykk på lenken under her for en kort oppdatering på hva begrepene betyr, hva de politiske prosessene handler om, og hva Virke jobber for å få til.

Les mer