fiskebåter og fjell i Lofoten

Reiselivspolitikk

Virke mener reiselivspolitikken må innrettes som en spisset satsning på konkurranseutsatt turisme.

Todelingen av norsk økonomi er særlig merkbar for turistbedrifter i distrikter som lever av ferie- og fritidstrafikk. Reiselivsbedriftene som kjemper om norske og utenlandske turister opplever meget tøff internasjonal konkurranse. Vi trenger derfor en spisset turistsatsing, som sikrer at vi opprettholder en turistnæring i norske distrikter.

Norge er i omstilling og det er derfor viktig at reiselivspolitikken  legger til rette for at næringen kan styrke sin konkurransekraft. Reiselivsnæringen utgjør en stor og integrert del av norsk økonomi og man kan vanskelig se utviklingstrekk i næringen løsrevet fra faktorer som har betydning for norsk økonomi generelt. For å oppnå lønnsom vekst og utvikling trenger reiselivet gode og langsiktige rammebetingelser. Disse finner vi innenfor et bredt politisk landskap, som arbeidsliv, innovasjon og kompetanse, samferdsel, skatt og miljø – for å nevne noen.

Turister etterspør helhetlige produkter, der natur- og kulturopplevelser ofte er driveren, men der også transport, overnatting, servering/matopplevelser inngår. Det som binder disse virksomhetene sammen og gjør dem til reiselivsbedrifter, er det faktum at de lever av mennesker på reise – turister, yrkesreisende, kurs- og konferansegjester. Reiselivskundene etterspør komplementære produkter.

Verdikjeden til de ulike virksomhetene er derfor svært ulike, samtidig som at verdien av de enkelte reiselivsproduktene er svært avhengig av tilbudet til aktører i resten av verdikjeden.  

Virkes reiselivsarbeid er organisert i Virke Reise Norge og Virke Reise Utland