Arbeid for tiltak og tiltak for arbeid

Publisert:

I statsbudsjettet reduseres antall tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne med 1000 plasser. Samtidig ønsker regjeringen å bruke ordinært arbeidsliv som arena for arbeidstrening.

​- Da burde de samtidig ha styrket oppfølging og økonomisk tilskudd til arbeidsgivere som tar i mot personer i NAV-systemet, sier Inger Lise Blyverket, leder Arbeidslivspolitikk i Virke.

Norge har i dag ingen problemer med arbeidsledighet sammenlignet med andre land. Men det er ingen tvil om at det en alt for stor del av befolkningen som står utenfor arbeidslivet, og som uten hjelp heller ikke kommer til å bli en del av det.

Antallet av tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne ble kuttet med 1000 plasser. Det er 12 000 plasser til arbeidssøkere og 56 700 plasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Virke ønsker en økning i antall tiltaksplasser for personer som står utenfor arbeidslivet. – Flere plasser vil være spesielt viktig hvis det innføres aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp som vil føre til at flere personer vil ha tilgang til arbeidsmarkedstiltak. Det kan resultere i flaskehalsproblemer, sier Blyverket.

Virke er enig med regjeringen i det må fokuseres på det vanlige arbeidslivet som tiltaksarena. Å få langtidsledige inn i en ordinær jobb vil være til stor hjelp for å sikre at færre faller helt utenfor arbeidslivet.Virke har gjort en stor undersøkelse blant arbeidsgivere som viser at 65 prosent av virksomhetene oppgir at konkrete tilskuddsordninger ville gjort det mer aktuelt å ansette personer som har vært lenge ute av arbeid på grunn av helserelaterte problemer eller er langtidsledige andre grunner. - Det er en viktig samfunnsmessig oppgave som virksomhetene påtar seg og vi forventer at det en dag blir mer oppfølgning og økonomisk støtte til arbeidsgiverne for det arbeidet de gjør, sier Blyverket.

Tidligere har leverandører av arbeidsmarkedstiltak med kommunal aksjemajoritet hatt tilnærmet monopol på flere av tiltakene. Nå skal 9000 av tiltaksplassene legges ut på anbud så eierskapsforholdet ikke får så stor betydning. - Dette vil føre til mer satsing på kvalitet og et mer variert tilbud for de som står utenfor arbeidslivet og det er noe som vil gjøre at flere vil kunne komme i jobb. Vi har lagt ned mye arbeid her og er derfor svært fornøyd med å ha fått gjennomslag, avslutter Inger Lise Blyverket.