Behov for permanent løsning på pensjonssaken i ideell sektor

Publisert:

Et av regjeringens valgløfter er å finne en varig løsning på problemet med de historiske pensjonskostnadene i ideell sektor, privat rehabilitering og private i barnevern. Virke forventer at regjeringen prioriterer dette høyt i 2015. Virke hadde forventet en bredere omtale av dette spørsmålet i statsbudsjettet.

Bakgrunnen er at offentlig sektor for lenge siden påla ideelle å ha tariffestet offentlig-lik pensjon for å kunne levere tjenester ved siden av det offentlige. Den gangen var det ingen som tenkte på anbud, konkurranse og fritt behandlingsvalg for brukerne. Nå som regjeringen vil innføre fritt behandlingsvalg, gjennomføre en nasjonal helse- og sykehusplan, og øke produksjonen og kvaliteten i barnevernet i en miks av ideelle, private og offentlige leverandører må staten være med å ta regningen for denne pensjonsryggsekken. Ideell sektor må være en selvstendig, dynamisk og konkurransedyktig bidragsyter i denne velferdsmiksen. Usikkerheten knyttet til økte pensjonskostnader understreker behovet for en permanent løsning.

Virke har foreslått den konkrete løsningen - opprettelsen av et fond. Vi har utredet og funnet EØS-rettslig mulighetsrom. Nå venter vi på at regjeringen tar en beslutning, og staker ut kursen videre. 

Tydelige signaler om pensjonskostnader 2015

Regjeringen sier i statsbudsjettet at pensjonskostnader i ideelle aktører med langsiktige driftsavtaler skal håndteres på lik linje med svingningene i pensjonskostnader i regionale helseforetak. Regjeringen har bevilget 200 mill. kroner til dette i 2015. Regjeringen sier også at midlene skal benyttes der kostnadene oppstår, i Helse Sør-Øst og Helse-Vest. - Virke mener dette er en riktig prioritering av regjeringen, sier Torbjørg Aalborg i Virke. Både beløpet og fordelingen er i tråd med sunne prinsipper for å dekke kostnadene der de oppstår.

Regjeringen er like tydelige på at ideelle og private aktører som har avtaler med regionale helseforetak etter anbudskonkurranse forutsettes å ha dekket pensjonskostnadene innenfor dekket innenfor avtaleprisene. - Dette er ikke nytt, og det er ikke en god nyhet, men det er bra at regjeringen endelig er tydelig på dette punktet fortsetter Aalborg.