Dårlig mellomløsning fra Venstre

Publisert:

-Jeg er glad Venstre sier nei til regjeringens forslag om en avgiftsfri grense på 500 kroner ved import og at Venstre støtter Virkes forslag om å innføre en selvbetjeningsløsning for momsinnbetaling, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Men forslaget om en grense på 350 kroner er kun et lite skritt i riktig retning og langt fra nok til å nulle ut skadevirkningene av regjeringens forslag, fortsetter hun. Med en enkel selvbetjeningsløsning er det heller ingen grunn til å noen avgiftsfri grense lenger.

​KrF har sett alvoret i saken og har forkastet regjeringens forslag, og de har fremhevet at saken er svært mangelfullt konsekvensutredet av regjeringen. 

-Det er det eneste fornuftige å gjøre i denne saken, det står om fremtiden for norske gründere, norsk varehandel og tusenvis av arbeidsplasser,  sier Madsen.

Virke vil ha en løsning som er forbrukervennlig og næringsvennlig.

-Svaret er å innføre moms fra første krone – slik landene rundt oss gjør – og gjøre det enkelt og gratis for forbruker å betale momsen. Virke mener at dette kan gjøres ved at tollmyndighetene oppretter en digital momsinnbetalingsløsning for forbruker, slik Venstre foreslår å bevilge 10 mill. kroner til å utvikling av.
-Da faller også grunnlaget for at Posten og andre speditørerer til å ilegge "fortollingsgebyr" bort. Da blir det enklere for forbrukerne, rettferdig konkurranse mellom norske og utenlandske aktører og vi sikrer statens inntekter. Det er en framtidsrettet løsning som ivaretar interessene til alle parter, sier Madsen.

En heving av grensen for momsfri kjøp fra utlandet vil få store konsekvenser for den største private sysselsetteren i Norge, varehandelen. I dag sysselsetter sektoren nesten 370 000 mennesker, og det er den vanligste veien for unge inn i arbeidslivet.

-På bakgrunn av varehandelens størrelse, den sterke veksten i netthandelen og nordmenns manglende sperre for å handle i utenlandske nettbutikker, vil en økning av grensen for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner få store konsekvenser. Når Virke antyder bortfall av 10 000 arbeidsplasser, bør vi heller anklages for å være for beskjedne snarere enn å overdrive, sier Madsen. 

Bare for å sette dette i perspektiv:

  • Regjeringens forslag berører hele norsk faghandel, som i 2013 omsatte for ca 200 mrd kroner eks mva.
  • Det store flertallet av varer som selges i norsk faghandel koster under 500 kr eks mva. 88% av alle varer som selges i norske sportsbutikker i dag koster under 500 kr eks mva.
  • Selv en "beskjeden" reduksjon i norsk faghandel på 10% vil få store konsekvenser. Et bortfall av omsetning i størrelsesorden 20 mrd kroner eks mva medfører et bortfall av 15 000 arbeidsplasser.

Norsk varehandel er verdensledende i omstilling og produktivitetsvekst. Og utviklingen i netthandelen vil føre til betydelige endringer i norsk varehandel. Sånn er det bare og det må aktørene forholde seg til. Det eneste vi ber om er å få konkurrere på like vilkår. Derfor håper jeg regjeringen og støttepartiene lander på å holde grensa på 200 når de kommer ut av budsjettforhandlingene og ber regjeringen utrede en løsning slik Virke foreslår, avslutter Madsen.