Mer brukerstyrt innovasjon

Publisert:

​Virke har fått gjennomslag for en styrking av Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) i de to seneste statsbudsjettene, samt styrking av Skattefunn-ordningen. Virke mener at dette er de beste virkemidlene for å styrke innovasjon, forskning og utvikling i bredden av næringslivet, og ber om videre opptrapping i statsbudsjettet for 2016.

Se Virkes budsjettinnspill, til Nærings- og fiskeridepartementet, der Virke også tar opp arbeidet med dekning av historiske pensjonskostnader