to medarbeidere i møte

Nå blir det enklere å være en inkluderende arbeidsgiver

Virke har lenge etterlyst at det må bli enklere og mindre byråkratisk for arbeidsgiver å tilrettelegge for sykemeldte arbeidstakere og inkludere flere med nedsatt arbeidsevne.

NAV har lyttet til Virke og fra slutten av januar 2019 kan arbeidsgivere søke om arbeidsmarkedstiltak og tilskudd digitalt i Altinn.

Digitale søknadsskjemaer vil i første omgang bli tilgjengelig for tiltakene:

  • Lønnstilskudd (midlertidig og varig)
  • Tilskudd til mentor
  • Inkluderingstilskudd

Søknadsprosessen vil bli enklere for arbeidsgivere, blant annet fordi man slipper manuell utfylling, print, scanning og post. Utfylling og innsending gjøres digitalt i Altinn, her vil også deler av bedriftsinformasjonen fylles ut automatisk. Søknadsskjemaene har også innebygde støttefunksjoner som gjør utfyllingen enklere.

Innsending av papirversjon

Innsending av papirversjonen på nav.no fremdeles være tilgjengelig i en overgangsperiode. Selve søknaden som kan fylles ut og sendes digitalt til NAV, tilsagnsbrev og søknad om refusjon vil inntil videre være papirbasert som før.

Hvordan ta i bruk den nye løsningen

Etter lanseringen i slutten av januar 2019 blir de digitale søknadene tilgjengelig på Altinn.no. På nav.no vil det være lenker direkte til de ulike søknadene. Etter innlogging på Altinn vil rollen «Helse-, sosial- og velferdstjenester» gi tilgang til søknadsskjemaene.

Før og under lanseringen vil nav.no bli fortløpende oppdatert med nyttig informasjon, lenker og veiledninger.

For spørsmål om funksjoner i Altinn benytter du Altinn hjelpeside.

Hvis du har spørsmål om utfylling av skjemaene kan du ta kontakt med Arbeidsgivertelefonen på telefon 55 55 33 36 eller din kontaktperson i NAV.