350-kronersgrensen

Å fjerne grensen for avgiftsfri netthandel i utlandet på 350 kroner har vært Virkes kampsak nummer én over flere år og helt avgjørende for norsk handels konkurranseevne og fremtid. 350-kronersgrensen blir fjernet 1.januar 2020 for næringsmidler og 1. april 2020 for andre varer.

Kort fortalt

 • Gjennom langsiktig, systematisk og hardt arbeid har Virke i tett samarbeid med medlemmene, snudd det politiske bildet i denne saken.
 • Norge har tatt et viktig skritt med vedtaket om å fjerne 350-kronersgrensen. Virke arbeider for at Norge også skal slutte seg til EUs netthandelssamarbeid, og kreve av utenlandske nettselskaper mva-registrerer seg til Norge, på samme måte som til EU-landene, og at dette blir en del av EØS.

Hvor står saken nå?

 1. Forslag

 2. Behandling

 3. Vedtatt

Handelsrapporten 2020-2021

Handlevaner i endring | Handel under korona | Fremtidens handel

Handelsrapporten gir den mest komplette analysen av norsk handel. Med ferske tall fra Virkes Retaildatabase og aktuell statistikk, gir rapporten dybdekunnskap om hvordan norsk varehandel og markedene utvikler seg.

2020 blir et spesielt år for norsk varehandel. Vi gir deg svarene hvorfor.

Bestill rapporten

Siste oppdatering

 • : Virke ber Skatteetaten skjerpe kontrollen

  Fra 1. januar vil varer som defineres som næringsmidler, er særavgiftsbelagte eller restriksjonsbelagte få merverdiavgift og eventuell toll og særavgifter fra første krone.

  Disse avgiftene ilegges ved innførsel, slik at varer som bestilles før 1. januar også kan bli ilagt avgift hvis de fortolles etter denne datoen, melder Skatteetaten. 

  Fra 1. april 2020 avvikles 350-kronersgrensen for alle andre varer og det innføres en ny mva-registeringsordning for grensekryssende netthandel, VOEC. Virke ba i et møte med skattedirektøren den 11. desember om at kontrollen med utenlandske nettselskaper skjerpes, at Skattetaten følger opp at de registrerer seg i den nye ordningen og at riktig mva blir betalt når norske kunder handler varer hos Wish, Alibaba, Amazon, ebay osv. Skatteetaten responderte positivt på Virkes krav og følger opp de utenlandske nettselskepene individuelt. Skatteetaten ønsker å stoppe pakker fra ikke-registrerte selskaper. Mens Skatteetaten har ansvar for merverdiavgift, har Tolletaten ansvar for deklarasjon og toll. Disse vil samarbeide om å håndheve VOEC-ordningen.

 • : Ny ordning for mva ved netthandel i utlandet

  Den nye ordningen for mva ved netthandel i utlandet som kommer 1. april 2020 skal få navnet VOEC – VAT On E-Commerce, og vil gjelde både for varer og tjenester.  

  Regjeringen vil på bakgrunn av forslaget i statsbudsjettet lage en forskrift om den nye ordningen i desember. Det vil innføres en tollfri grense på 3000 kroner, som i praksis bare vil gjelde for tekstilvarer, for nettselskaper i utlandet som registrerer seg i VOEC. Tollfrigrensen vil beregnes pr vare (ikke pr forsendelse).

 • : Arbeiderpartiet legger frem sitt alternative statsbudsjett

  Arbeiderpartiet la frem sitt alternative statsbudsjett med Virkes beregninger av hva det vil koste å øke tollfrigrensen for tekstilvarer handlet på nettet i utlandet til 3000 kroner. 

  Finansdepartementet har undervurdert omfanget av netthandelen med tekstilvarer og hvilket incentiv tollfrihet gir til utenlandske nettaktører. Dersom den tollfrie grensen ikke økes til 3000 kroner, men i stedet settes til null med virkning fra nyttår, vil staten spare 179 millioner kroner, ifølge Virkes beregninger. Norske tekstilimportører vil i 2020 betale til sammen 1,1 milliarder kroner i tekstiltoll. Virke har gjentatte ganger bedt regjeringen om å fjerne denne tekstiltollen, men regjeringen sier nei på grunn av pågående frihandelsforhandlinger med bl.a Kina. Det ser imidlertid ikke ut til at en frihandelsavtale med Kina vil komme på plass med det første, i hvert fall ikke tidsnok til å få effekt for 2020. Så lenge norske bedrifter må betale tekstiltoll, krever Virke at regjeringen trekker forslaget om å øke tollfrigrensen ved utenlandsk netthandel. Virke får støtte av opposisjonspartiene på Stortinget. En tollfri grense på 3000 kroner for aktører som Zalando og Boozt vil virke svært konkurransevridende. Virke har tatt opp dette med alle partiene på Stortinget ifm budsjettbehandlingen. Stortinget vedtar statsbudsjettet 27. november.