Forenkling

Færre innrapporteringskrav, digitalisering, et forenklet regelverk, mer forutsigbare rammebetingelser og generelt enklere å drive virksomhet i Norge, er det som 60 prosent av alle ledere, uavhengig av organisasjon, oppgir som viktigste næringspolitiske sak.

Virkes 10 viktigste forenklingssaker

  1. «Fredningstid» etter besøk fra Arbeidstilsynet 
  2. Digitalt inntektsopplysingsskjema til NAV 
  3. Et flatt inkluderingstilskudd 
  4. Fjerne kontaktplikten 
  5. Digitalisert vareinnførsel 
  6. Fjerne tekstiltollen. 
  7. Moderne bestemmelse som særlig uavhengige stillinger 
  8. Oppheve omstillingsloven 
  9. Ferdigstille frivillighetsregisteret 
  10. Forenkle fordelsbeskatningen på trening