Forenkling

Færre innrapporteringskrav, digitalisering, et forenklet regelverk, mer forutsigbare rammebetingelser og generelt enklere å drive virksomhet i Norge. Det er det 60 prosent av alle ledere, uavhengig av organisasjon, oppgir som viktigste næringspolitiske sak.

De 10 viktigste sakene

Dette er Virkes viktigste saker i arbeidet med å forenkle hverdagen for virksomheter og bedrifter:

  1. «Fredningstid» etter besøk fra Arbeidstilsynet.
  2. Digitalt inntektsopplysingsskjema til NAV. 
  3. Et flatt inkluderingstilskudd. 
  4. Fjerne kontaktplikten. 
  5. Digitalisert vareinnførsel. 
  6. Fjerne tekstiltollen. 
  7. Moderne bestemmelse som særlig uavhengige stillinger. 
  8. Oppheve omstillingsloven.
  9. Ferdigstille frivillighetsregisteret. 
  10. Forenkle fordelsbeskatningen på trening.

Kontakt oss