Skatte- og avgiftspolitikk

Gjennom å betale skatter og avgifter bidrar Virkes medlemmer til velferdsstaten. Det er en klar sammenheng mellom virksomhetenes aktivitet og Norges muligheter til å finansiere et høyt velferdsnivå. Politikk som bidrar til å redusere virksomhetenes aktivitetsnivå og arbeidstilbudet, svekker samtidig velferdssamfunnets fundament.

Virke mener

  • Skatte- og avgiftspolitikken må innrettes slik at aktivitet og arbeid ikke hemmes. Vi arbeider for et mer aktivitets- og arbeidsfremmende skattesystem.
  • Skatt på arbeid bør reduseres, for å stimulere flere til å arbeide mer. Dette gjør vi ved å øke bunnfradraget, som gjør at de med lav inntekt får mer igjen for arbeidet.
  • Virke arbeider for et grønt skatteskifte, der økte miljøavgifter byttes i redusert skatt på arbeid.
  • Formuesskatten på arbeidende kapital bør fjernes fordi den tapper norske bedrifter for kapital, slik at de har mindre igjen til å investere i norske arbeidsplasser.
  • Vi foreslår også en rekke andre skatte- og avgiftspolitiske grep for å fremme aktivitet, og dermed styrke grunnlaget for det norske velferdssamfunnet.

Kontaktpersoner