Bærekraftig reiseliv

Når vi reiser bidrar vi til utvikling, til å få folk ut av fattigdom og inn i arbeid. De som reiser og de som får besøk får nye perspektiver og forståelsen for hverandre øker. Det å reise gir en rekke positive konsekvenser. Samtidig er det ingen tvil om at avtrykket fra reisene våre må ned.

Bakgrunn

 • Tall fra Virke viser at kundene i større grad etterspør bærekraftige reisealternativer. Mens 22 prosent svarte at miljøhensyn var styrende for deres valg av reiseprodukt i 2017 svarte 33 prosent det samme i 2019.
 • Å drive bærekraftig er blir stadig viktigere for fremtidig konkurransekraft. Noe av det viktigste Virke kan gjøre for medlemmene er derfor å legge til rette for at de lykkes med det grønne skiftet.

Virke mener

Bransjen tar mål av seg å bidra aktivt til det grønne skiftet. Den skal være en pådriver for å utvikle ny grønn teknologi, til nye forretningsideer og -modeller, til nye produkter og opplevelser som bidrar til at samfunnet klarer å oppnå bærekraftsmålene. Bransjen vil også jobbe for å etterspørre, investere i eller bidra til å skape et marked for ny miljøvennlig teknologi, som for eksempel el-fly.

Verktøy for å bli en mer bærekraftig virksomhet:

Virke for å gjøre det lett for deg å lykkes med bærekraft, og samarbeider med Travelife: et internasjonalt ledende globalt opplærings- og sertifiseringsprogram for bærekraftsutvikling og -ledelse for reiselivsbransjen. Travelife-tilknytningen har tre stadier: «Engaged», «Partner» og «Certified», der de to siste stadiene handler om å bli sertifisert.

Eksklusiv tilgang på verktøy for  Virke-medlemmer:

Som medlem i Virke har du en eksklusiv tilgang på en rekke kvalitetssikrede verktøy for å bli en mer bærekraftig virksomhet. Tilgang får du ved å registrere deg. Trykk på steg 1 for informasjon om dette. Etter registreringen har din virksomhet status som "Enganged". Ved å jobbe med disse verktøyene i hverdagen er veien mot en eventuell sertifisering enklere.

Ønsker du å bli sertifisert som "Partner" eller "Certified", har du som Virke-medlem 25 % medlemsrabatt på denne ordningen. Den vanlige årlige kostnaden for Travelife «Partner» er 200 euro for selskaper med mindre enn 25 ansatte; 300 Euro for selskaper mellom 25-100 ansatte og 400 euro for selskaper med mer enn 100 ansatte.

Klikk på de forskjellige stegene for mer informasjon.

 1. Steg 1: Engaged

  Tilgang på verktøy til å jobbe for å bli en mer bærekraftig reiselivsvirksomhet

 2. Steg 2: Partner

  Et sertifikat som partner, som jobber dedikert med bærekraft

 3. Steg 3: Certified

  Et sertifikat som sertifisert bærekraftig reiselivsvirksomhet

Her kan du registrere bærekraftskoordinatoren i din bedrift

Alle virksomheter i Virke Reiseliv bes registrere seg hos Virke med en bærekraftskoordinator. Denne personen vil bli tilbudt å gå gjennom en test, som viser at man er i gang med å jobbe med bærekraft. Alle som gjennomgår testen og vil oppnå et Travelife + Virke sertifikat. Sertifikatet er personlig, og om koordinatoren slutter i virksomheten vil en ny koordinator måtte oppnevnes og testen gjennomføres på ny.

Registrer deg her!

Veikart for bærekraftige utenlandsreiser

Gjennom bransjefellesskapet i Virke har 8 reisebyråer og arrangører jobbet frem et veikart for hvordan utenlandsreiser kan bli mer bærekraftig. 

Siste oppdateringer

 • : Samarbeidsavtale med Travelife

  Virke inngår en samarbeidsavtale med den internasjonale sertifiseringsordningen Travelife. Avtalen vil gi Virkes medlemmer tilgang på konkrete verktøy.

 • : Virke lanserer veikart som skal gjøre folks utenlandsreiser mer bærekraftige

  Apollo, Aller Travel, Berg-Hansen, Egencia, Hvitserk Eventyrreiser, Kilroy, TUI og Ving har sammen jobbet frem veikartet gjennom bransjefellesskapet i Virke. 

  Veikartet kan leses i sin helhet her.

  Se video fra lanseringen her.

  Målet med veikartet er å redusere avtrykket fra folks utenlandsreiser, samtidig som næringen skal fortsette å bidra til utvikling på destinasjonene.

  Veikartet består av 44 tiltak rettet mot egen bransje, i tillegg til at det gis ti innspill til politikerne og ti råd til forbrukerne. Blant annet oppfordrer bransjen de som reiser mye om å reise sjeldnere, og å velge tog eller buss som alternativ til fly der det er et reelt alternativ. Bransjen vil gi bedre informasjon om bærekraftige reisealternativer og gjøre det lettere å ta de mest bærekraftige valgene.

  I veikartet stilles det krav til at politikerne tar et større ansvar for utvikling av togtilbudet i og ut av Norge og til at myndighetene legge bedre til rette for å få på plass ny teknologi som kan bidra til å få ned utslippene fra folks reiser.