Store gevinster med enkle grep

Med tettere energioppfølging og bedre styring av ventilasjon og porter mellom varm og kald sone fikk Optimera ned energiforbruket med 11 prosent på ett år.

Optimera er Norge største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør, om omfatter blant annet byggevarekjeden Montér. Med 200 utsalgssteder har de mange muligheter til å gjøre små justeringer som gir store utslag.

Store gevinster med enkle grep

Det første Optimera fikk på plass var et energi- og miljøoppfølgingsystem. Systemet gir Optimera god oversikt over hvor mye energi som går med til hva. En gjennomgang av energibruken i varehusene viste at unødvendig mye energi ble brukt til oppvarming og ventilasjon. To hovedårsaker pekte seg ut: Porter mellom varme og kalde soner som står åpne og ventilasjonsanlegg som gikk for fullt når butikken var stengt.

Liten investering – stor kostnadsbesparelse

I tillegg til bedre styring av porter og ventilasjonsanlegg, har flere varehus byttet fra lysstoffrør til LED-belysning. Endringene som ble innført i varehusene krevde en beskjeden investering og Optimera reduserte energibruken med totalt 7,1 gigawattimer på ett år. Dette tilsvarer en kostnadsreduksjon på 7,1 millioner kroner hvis du for enkelthets skyld regner med en strømpris på 1 krone per kilowattime.

Energieffektive bygg viktig for bærekraftig utvikling

Mer energieffektive bygg er viktig for å få ned klimautslippene. I Norge blir bygg i stor grad varmet opp av fornybar energi, Ved å bruke mindre energi i bygninger, blir det mer overskudd av fornybar energi til andre områder, slik som industri og transport. For Optimera inngår redusert energibruk i en større satsing for å sertifisere alle Optimeras varehus som Miljøfyrtårn.

Ditt spor - til en bærekraftig fremtid

Verktøyet Ditt spor hjelper deg å komme i gang med bærekraftig utvikling på egenhånd. Gå fra ord til handling med tiltak som gir positiv økonomisk, sosial og miljømessig effekt!

Kom i gang!

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

  • Juridisk bistand og rådgivning

    Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

  • Analyser og innsikt

    Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

  • Fordelsavtaler og rabatter

    Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene