Formuesskatt

Virke mener at formuesskatten på arbeidende kapital bør fjernes fordi den tapper norske bedrifter for kapital slik at de har mindre igjen til å investere i norske arbeidsplasser. Her finner du alt du trenger å vite om formuesskatten og Virkes arbeid for å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.

Formuesskatten gjør det mindre lønnsomt å spare og investere i Norge, noe som skaper uheldige konkurransefortrinn for utenlandske eiere. Norske eiere må betale formuesskatt uavhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd, noe som oppleves som urimelig og belastende.

Kort fortalt

 • Formuesskatt er en skatt basert på skattebetalerens nettoformue. Denne formuen kan bestå av eiendommer, penger i banken, aksjer og annen kapital investert i næring. De ulike typene kapital verdsettes ulikt og de siste årene har rabattene for kapital investert i næring økt, mens rabattene for eiendom er redusert.
 • Formuesskatten gjør det mindre lønnsomt å spare og investere i Norge, noe som skaper uheldige konkurransefortrinn for utenlandske eiere. Norske eiere må betale formuesskatt uavhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd, noe som oppleves som urimelig og belastende.

Virke mener

Virke mener at formuesskatten på arbeidende kapital bør fjernes fordi den tapper norske bedrifter for kapital slik at de har mindre igjen til å investere i norske arbeidsplasser. Å fjerne den vil:

 • Bidra til å fremme flere investeringer i næringsvirksomhet, herunder å flytte mer kapital fra bolig til næringsliv og arbeidsplasser.
 • Gi norskeide virksomheter bedre tilgang på kapital.
 • Bidra til å stimulere gründerskap og nye virksomheter. Formueskatt rammer bedrifter i oppstartfasen fordi den betales på verdiene som er investert i bedriften hvert år uavhengig av om bedriften tjener penger eller ikke.
 • Gi likebehandling av norske og utenlandske eiere. Formueskatt på norsk privat eierskap er en vesentlig årsak til at mange norske bedrifter selges ut.

Siste oppdateringer

 • : Høring i finanskomiteen på Stortinget om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020

  Virke ga tydelig beskjed om at formuesskatten på arbeidende kapital rammer omstilling og investeringer i næringslivet og stiller norsk eierskap i en svakere konkurranseposisjon enn utenlandsk. 

  Regjeringen har siden 2016 redusert formuesskatt på arbeidende kapital ved å innføre en verdsettelsesrabatt på aksjer og driftsmidler, som i 2019 er satt til 25 prosent. Dette innebærer en skattelette på 3,2 mrd. kroner for norske eiere. Likevel betaler norske private eiere i 2019 mer formuesskatt på sine investeringer i næringsvirksomhet enn noensinne. Dette har flere årsaker, bl.a. økt verdsettelse av næringseiendom, økte børsverdier og lave renter. Virke og Alliansen for privat norsk eierskap har anslått at norske eiere i 2019 betaler ca. 9,5 mrd. kr i formuesskatt på sin arbeidende kapital, noe som er en økning på 1,5 mrd kroner fra 2018.

 • : Virke ber statsministeren om at formuesskatt arbeidende kapital fjernes i løpet av to år.

  I et brev til statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ber Virke og 10 andre organisasjoner i næringslivet om at formueskatt på arbeidende kapital fjernes i løpet av to år. 

 • : Regjeringen foreslår ingen reduksjon i formuesskatt på arbeidende kapital i statsbudsjettet for 2020.

  Vi mener at det er skuffende og overraskende, spesielt fordi Kapitaltilgangsutvalget (NOU 2018: 5) fant at norske små og mellomstore bedrifter har utilstrekkelig kapitaltilgang og anbefalte reduksjon i formuesskatten for eiere. Dersom regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 vedtas uten endringer blir verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler stående på 25 prosent som i dag.

  Dersom regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 vedtas uten endringer blir verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler stående på 25 prosent som i dag.

 • : Stortinget vedtar å redusere verdsettelsen av aksjer og driftsmidler (arbeidende kapital) til 80 %, i forbindelse med statsbudsjettet for 2018.

  I regjeringens politiske plattform ("Granavolden-plattformen") heter det at formuesskatten skal trappes ned gjennom fortsatt reduksjon i verdsettelsen av arbeidende kapital og gjennom økt bunnfradrag. Vi arbeider for at all formuesskatt på arbeidende kapital fjernes i løpet av stortingsperioden 2017-2021.

 • : Stortinget vedtok å skille arbeidende kapital fra annen formue

  Virke bidro til at Stortinget vedtok å skille arbeidende kapital fra annen formue i forbindelse med behandlingen av Meld. St. 4 (2015-2016) "En skattereform for omstilling og vekst" våren 2016.

Ofte stilte spørsmål om formuesskatt

 • Hvor mye penger utgjør formuesskatten?

 • Hvor mange personer betaler formuesskatt?

 • Hvem rammes hardest av formuesskatten?

 • Er formuesskatten kun i Norge?

 • Hvem jobber for å avskaffe formuesskatten?

Hva er formuesskatt og hvorfor bør den fjernes?

Kontaktperson