• : Åpne grenser koster Norge 3,7 milliarder årlig

    Menon har på oppdrag fra Virke (august 2020) estimert effekter av den stengte grensen mot Sverige under pandemien og smitteverntiltakene siden mars i år. 

    Menon har anslått at de norske skatte- og avgiftsinntektene (merverdiavgift ved økt omsetning, samt arbeidsgiveravgift og skatt på inntekt ved økt antall arbeidstimer i Norge) øker med 3,7 milliarder kroner på årsbasis dersom grensene holdes stengt. Undersøkelsen omfatter kun dagligvarer og Vinmonopolet. 

    Last ned rapporten her