Innovasjon og forskning

Innovasjon er å skape verdier på nye måter. En ny ide eller oppfinnelse fra forskning eller nye smarte måter å jobbe på, blir ikke til en innovasjon før den har nådd ut til et marked med brukere eller kunder.

Virke mener

Virke mener forskning og innovasjon er selve nøkkelen til økonomisk vekst. Og vi er særlig opptatt av å fremme økt innovasjonsaktivitet i tjenesteproduksjon – både i privat og offentlig sektor.

Kontaktperson