Kompetanse og utdanning

Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

Virke mener

  • Vi ønsker å utfordre det tradisjonelle utdanningssystemet. Vi vil ha en nasjonal kompetansepolitikk som er basert på livslang læring og som anerkjenner arbeidsplassen som en likeverdig arena for opplæring.
  • Vi vil fremme pedagogisk entreprenørskap, og styrke samarbeidet mellom ulike læringsarenaer.
  • Vi  vil ha et systematisk og profesjonelt system for dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse, slik at alle vet at de får verdsatt sine kvalifikasjoner uansett hvor de er tilegnet.