Search Results here!

Rapport: Balansekunst – hvordan beskrive kompetanse som bygges opp i arbeidslivet

Kompetanse bygges gjennom hele livet, mens vi er i utdanning, mens vi er på jobb og generelt gjennom livet. Men det er ikke alltid lett å sette ord på den kompetansen en har. I utdanningene har vi standarder som mange forstår og verdsetter. I arbeidslivet har det ikke vært så lett.

Bakgrunn

  • I fremtidens arbeidsliv må alle kunne anerkjennes for den kompetansen de har. Virke har, sammen med NHO, LO og YS, ledet et prosjekt for å gi ansatte i handelen et verktøy for å beskrive hva de kan. Det er første steg på veien mot en ny måte å tenke kompetanse på. 
  • Det er mye systematisk og omfattende kompetansebygging som skjer mens vi er på jobb. Vi har gått sammen for å finne en måte å beskrive denne kompetansen som bygges opp.
  • Vi vil gjøre det mulig å utrykke kompetansestandarder i arbeidslivet på samme måte som utdanningsstandarder. Uansett om du har en mastergrad eller om du har jobbet i butikk i 5 år så har du ervervet kompetanse og vi må kunne forklare hva den kompetansen er, uavhengig av hvor den ble bygget opp.

Om rapporten

«Balansekunst – hvordan beskrive kompetanse som bygges opp i arbeidslivet» legger frem en modell og en metode som er basert på denne balansekunsttenkningen. Modellen og metoden har blitt utviklet i samarbeid med tre kjeder, Kiwi, IKEA og Meny i varehandelen, men det er en modell vi tror fungerer i arbeidslivet generelt.

Rapporten er finansiert av Kunnskapsdepartementet og er en del av den Nasjonale kompetansepolitiske strategien 2017-2021.

Her kan du laste ned FAFOs evalueringsrapport. 

Internasjonal pris til Balansekunstmodellen

Modellen Balansekunst vant den internasjonale prisen «beste produkt» under The 3rd VPL Biennale i Berlin mai 2019.

Juryens beskrivelse:

"-Balansemodellen involverer arbeidslivet i systemet for realkompetansevurdering, og er et utmerket eksempel på å bygge bro mellom praktisk arbeidserfaring og formell utdannelse. Modellen har et stort potensial i å kunne gjøre kompetanse fra arbeidslivet mer overførbart og transparent"

Slik bruker du balansekunst

Her forklarer vi hvordan du kan bruke modellen til å beskrive kompetanse opparbeidet i arbeidslivet: