Balansekunst

Hvordan beskrive kompetanse som bygges opp i arbeidslivet? Kompetanse bygges gjennom hele livet. Gjennom utdanning, mens vi er på jobb og gjennom livet generelt. Men det er ikke alltid lett å sette ord på den kompetansen en har.

Hva er balansekunst?

I utdanningene har vi standarder som mange forstår og verdsetter. I arbeidslivet har det ikke vært så lett.

I fremtidens arbeidsliv må alle kunne anerkjennes for den kompetansen de har. Virke har, sammen med NHO, LO og YS, ledet et prosjekt for å gi ansatte i handelen et verktøy for å beskrive hva de kan. Det er første steg på veien mot en ny måte å tenke kompetanse på. 

Det er mye systematisk og omfattende kompetansebygging som skjer mens vi er på jobb. Vi har gått sammen for å finne en måte å beskrive denne kompetansen som bygges opp.

Vi vil gjøre det mulig å utrykke kompetansestandarder i arbeidslivet på samme måte som utdanningsstandarder. Uansett om du har en mastergrad eller om du har jobbet i butikk i 5 år så har du ervervet kompetanse og vi må kunne forklare hva den kompetansen er, uavhengig av hvor den ble bygget opp.

Om rapporten

  • Rapporten legger frem en modell og en metode som har blitt utviklet i samarbeid med Kiwi, IKEA og Meny i varehandelen.
  • Arbeidslivsorganisasjonene LO, YS og NHO har også deltatt i samarbeidet. 
  • Rapporten er finansiert av Kunnskapsdepartementet og er en del av den Nasjonale kompetansepolitiske strategien 2017-2021.

Balansekunst - Hvordan beskrive kompetanse som bygges opp i arbeidslivet?

Denne rapporten beskriver en modell for å vurdere kompetanse man har bygget seg opp i arbeidslivet. 

Bestill rapporten

A Balancing Act

The objective of this project is to develop a model and method to describe skills acquired in the workplace, so that they can be understood in the wider context of working life as well as in the formal education system.

Bestill rapporten

Slik bruker du balansekunst

Her forklarer vi hvordan du kan bruke modellen til å beskrive kompetanse opparbeidet i arbeidslivet:

Kontaktperson