Kremasjonavgiften

Gravferdsloven stadfester at alle har rett til en fri grav, som betyr at om en velger kistegravlegging er det uten kostand for pårørende. Ved valg av kremasjon tilkommer det derimot en kremasjonskostnad på opptil 8.000 kroner i enkelte kommuner. Virke jobber for å fjerne hele kremasjonsavgiften.

Kort fortalt

  • Gravferdsloven stadfester at alle har rett til en fri grav, uten kostand for pårørende i fredningstiden på 20 år. Ved valg av kremasjon kan kommunen ta avgift.
  • I dag er det store økonomiske forskjeller i mange kommuner når pårørende skal velge mellom begravelse eller kremasjon. Kremasjonsavgiften variere fra kr. 0 til over 8.000 kroner for den samme tjenesten.

Virke mener:

  • Virke ønsker at kommunen selv tar kostnaden, og ikke sender avgiften til etterlatte.
  • En høyere kremasjonsandel vil på sikt kreve mindre areal til fremtidige gravplasser for kommunens innbyggere. Gravferdsloven legger til grunn at alle kommuner til enhver tid skal ha 3 prosent ledig kapasitet på gravplasser til sine innbyggere. Å etablere en ny gravplass krever areal og medfører store kostnader til opparbeidelse av gravplassen. Det betyr at ved å ta kostnaden for kremasjon nå kan spare kommunen for store investeringer i fremtiden.
  • Virke mener nye kommunestyrer bør ta denne saken til drøfting på nytt. I 2020 blir det sammenslåing av mange kommuner og da blir det nødvendig med en gjennomgang av forskjellig praksis. En konsekvens ved å ta kostnaden til kremasjon er å legge til rette for de ulike gravferdsformene for sine innbyggere og gi pårørende et reelt valg uten økonomiske hensyn. Om kremasjonsandelen i kommunen øker, vil det på sikt kreve mindre areal til nye gravplasser i årene fremover.

Oversikt over hva enkeltkommuner rundt Oslo og omegn belaster sine innbyggere i kremsjonsavgift i 2019, inkl. nye kommuner etter sammenslåing:

Nye kommuner 2020

Kommuner 2019

Avgift 2019

 Avgift 2020

Aurskog-Høland

Aurskog-Høland

1 500

 

Oslo

Oslo

0

 

Nittedal

Nittedal

0

 

Gjerdrum

Gjerdrum

750

 

Nannestad

Nannestad

0

 

Ullensaker

Ullensaker

750

 

Lillestrøm

Sørum

750

 

Lillestrøm

Skedsmo

0

 

Lillestrøm

Fet

2 500

 

Lørenskog

Lørenskog

0

 

Rælingen

Rælingen

0

 

Enebakk

Enebakk

0

 

Nordre Follo

Oppegård

6 060

 

Nordre Follo

Ski

6 060

 

Ås

Ås

6 060

 

Nesodden

Nesodden

6 060

 

Bærum

Bærum

2 540

 

Asker

Asker

1 000

2 000

Asker

Røyken

6 665

 

Asker

Hurum

6 665

 

Kontaktperson