Omstilling er den nye normalen

Handels- og tjenestenæringen har tatt grep for å tilpasse seg aktivitet under koronapandemien. Smittefrykt og smitteverntiltak har ført til store endringer i hva forbrukere bruker pengene sine på. Vi bruker mer av inntekten vår på varer enn før, og vi bestiller mer av varene over internett. Samtidig bruker vi mindre penger på tjenester, særlig innenfor kultur, opplevelser, overnatting, servering og kollektivtransport.

Krise driver innovasjon

Virksomheter i hele handels- og tjenestenæringen har demonstrert en sterk endringsvilje. 76% av norske bedriftsledere rapporterer at de har innovert i respons på krisen, viser resultatene fra et forskningssamarbeid mellom Norges Handelshøyskole, Virke og Handel og kontor.

Undersøkelsene viser også at de som er hardere rammet av krisen, har innovert mer enn de som i liten grad er rammet. Det skyldes en kombinasjon av faktorer. Blant annet at de i større grad har vært presset til å innovere, og de har hatt ledig kapasitet som av mange er brukt til innovasjon. Men også blant dem som har vært lite rammet, eller ikke rammet i det hele tatt, er andelen som har investert i innovasjon på grunn av krisen høy. Her har de innovert for å utnytte muligheter som har åpnet seg.

Korona-innovasjonene er ikke kortsiktige utslag.  Bedriftslederne forventer at innovasjonene som er gjort vil være verdifulle også når krisen er over. 72% av bedriftslederne mener at disse innovasjonene vil være verdifulle også etter krisen.

De vanligste innovasjonene er digitale

 • Bruk av digitale verktøy i interaksjon med kundene: 65% oppgir økning
 • Bruk av digitale verktøy i interne arbeidsprosesser: 59% oppgir en økning
 • Bruk av digitale verktøy i interaksjon med leverandørene: 53% oppgir en økning
 • Økt digitalt innhold i varer og tjenester: 48% oppgir en økning

Kilde: COVID-19 AND HUMAN CAPITAL: CATACLYSM AND CATALYZER, Norges Handelshøyskole

Søk om midler til bedriftsintern opplæring (BIO)

Bedriftsintern opplæring (BIO) er pengestøtte som går til opplæring internt i bedriften. Omstillingsarbeid er krevende, og de fleste bedrifter trenger ny kompetanse for å sette i gang. BIO-midler er derfor en utmerket mulighet til å styrke, utvide og videreutvikle de ansattes kompetanse. Dersom din virksomhet har skissert en god plan for opplæringen, kan kollegaene dine ende opp med et skikkelig kompetanseløft!

Her kan du lese mer om ordningen

Velkommen til Handelskonferansen

 1. Handelskonferansen 2021

  Reimagine Retail - for deg med lederansvar i fremtidens handel

Meld deg på!

Varekonsumet i Norge var 36 milliarder høyere i 2020 enn det var i 2019. Samtidig var tjenestekonsumet og varekonsum i utlandet 181 milliarder lavere i 2020 enn i 2019.

Denne midlertidige og dramatiske vridningen mot kjøp av varer fra kjøp av tjenester fører også til endringer i hva bedrifter bruker penger på. Ordreinngangen til mange virksomheter innen bedriftsrettet tjenesteyting er blitt påvirket av at mange verdikjeder er påvirket av pandemien.

Ved utgangen av første kvartal 2021 står vi fortsatt i samme spor: En overvekt av virksomheter i handels- og tjenestenæringen rapporterer om lavere ordreinngang de kommende månedene enn de hadde i fjor på samme tid.

Virkes anbefalinger til virksomheter i omstilling

 • Ikke vær redd for å utfordre gjeldende strategi. Vær kritisk til hvilke tiltak dere har prioritert hittil, både internt og i markedet.
 • Sett kunden i sentrum. Undersøk og forstå hva kundene deres har behov for i dag, og bruk tiden på de markedene, produktene, tjenestene og samarbeidspartnerne som vil drive omsetningsveksten fremover.
 • Alt som glitrer er ikke gull. Og alt som digitaliseres gir ikke nødvendigvis penger i kassa. Prioriter teknologiske investeringer som kan gi avkastning på kort og mellomlang sikt.
 • Forretningsmodellen din er ikke hellig. Hvis markedet deres går fra tradisjonelle til digitale salgskanaler, ta de nødvendige stegene for å omstille til en ny og mer effektiv forretningsmodell.

Norske virksomheter kan ikke vente til stormen er over og håpe at ting blir som før – de må endre seg nå. Også denne krisen er en mulighet til omstilling.

Siste oppdateringer

 • : Årets omstiller er MS Donna

  Årets omstiller er kåret, og årets pris går til MS Donna AS. Virke står bak prisen som har som mål å hedre de virksomhetene som har snudd seg rundt og omstilt i året som har gått.

  71 virksomheter, alt fra store kjeder til små virksomheter med få ansatte, ble nominert i konkurransen, og av disse ble ti finalister stemt frem. Juryen kåret så en vinner ut fra topp ti.

  Juryens begrunnelse: 

  Ms Donna har virkelig vist at de kan omstille seg til et skiftende marked under en pandemi. Selskapet har vist en enorm evne til nytenkning og innovasjon i et krevende år. De har tatt grep for å håndtere pandemien, men de har også omstilt for fremtiden gjennom justeringer i hele sin verdikjede. Deres virksomhet bidrar positivt til nærmiljøet og skaper arbeidsplasser.  Sist, men ikke minst, har de en bærekraftig forretningsmodell, og de imøtekommer flere av FNs bærekraftsmål gjennom å jobbe mot en sirkulær verdikjede. Ms Donna leverer på alt juryen ser etter, og er en verdig vinner av Årets Omstiller. 

  6 av 10 virksomheter har omstilt seg

  Blant Virkes medlemmer i handels- og tjenestenæringen har noen bransjer opplevd stor vekst, mens andre har vært helt nedstengt. Viktigheten av å se muligheter og snu seg rundt kjennetegner ikke bare pandemiåret 2020, men også at mange virksomheter fikk en ekstra dytt til å endre seg. Privat handels- og tjenestenæring står for over halvparten av norsk verdiskaping, og vil utgjøre en enda større del fremover. Da trenger vi omstillingsdyktige virksomheter som vil drive på en bærekraftig måte med utgangspunkt i Norge.

  Ferske tall fra Virkes medlemsundersøkelse viser at 6 av 10 virksomheter har tatt grep for å omstille seg. De hardest rammede virksomhetene finner vi blant annet i reiseliv-, restaurant- og servering og treningsbransjen. I snitt har virksomheter som har gjort omstillingstiltak innenfor disse svært utsatte bransjene 13 prosent høyere aktivitetsnivå enn virksomheter i de samme bransjene som svarer at de ikke har tatt noen grep.

  Omstilling er den nye normalen

  I året som har gått har Virke stått side om side med virksomhetene som har hatt det krevende. Mange av disse har gjort smarte valg for å omstille seg. Mange har vært hardt rammet og har i større grad vært presset til å innovere, men vi finner også de som i liten grad har vært rammet og likevel omstilt seg for å utnytte muligheter under pandemien, sier han.

  Et samarbeidsprosjekt mellom NHH, Virke og Handel og Kontor viser at ikke bare har innovasjon vært medisinen mot korona, men at innovasjonen som er gjort ikke har vært kortsiktig. Totalt svarer 72 prosent av lederne som har innovert under pandemien at de ser for seg at tiltakene som har blitt gjort vil være verdifulle også etter krisen.

  Se mer her

Meld deg på!

 1. Økt mangfold gir økte muligheter

  I april signerte Virke en intensjonsavtale med IMDI om å jobbe for økt etnisk mangfold i næringslivet. Vi inviterer derfor våre medlemsvirksomheter til et webinar om mangfold.

Se alle arrangementer

Slik kan vi hjelpe deg

Dette må til for å sikre lønnsomhet og arbeidsplasser i Norge:

 1. Konkurransedyktig skatte- og avgiftsnivå
 2. Kompensasjonsordningen må videreføres
 3. Tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring (BIO) må sikres og styrkes
 4. Lavmoms for reiselivet ut 2021
 5. Reduksjon av formueskatt på arbeidende kapital

Se mer om Virkes krav til statsbudsjettet

Kontakt