Derfor trenger du en personalhåndbok

Personalhåndboken er et effektivt arbeidsverktøy, likevel er det mange bedrifter som ikke har dette på plass, ofte fordi det er tidkrevende å sette sammen og holde den oppdatert. Virke tilbyr derfor en fullt oppdatert, digital personalhåndbok som tilpasses til den enkelte virksomhet.

Seniorrådgiver i Virke, Trine Fjeld kan gi flere gode grunner til hvorfor bedriften trenger en digital personalhåndbok. Da er den nemlig tilgjengelig for både ledere og ansatte uansett hvor de befinner seg.

  • Trine Fjeld

    salgsansvarlig tjenester, Tjenestesalg

    Solid bakgrunn innen salg og markedsføring fra kommersielle virksomheter innen betaling/finans og reiseliv. Relasjonsbygging. Produkteier. Salgssjef med internasjonal erfaring. Tjenestesalg

Hold deg oppdatert

Noe av det viktigste med en personalhåndbok er at den er juridisk oppdatert, det kan være vanskelig å ha oversikt over hvilke forskrifter som gjelder. Vi sørger for å oppdatere personalhåndboken hver gang det kommer endringer eller justeringer i lovverket. Oppdateringer skjer direkte i håndboken og du får et varsel når dette skjer.

Få avlastning

Terskelen er gjerne lav for de ansatte å spørre leder/HR om alt fra ferieavvikling til lønn, sykdom og generelt om hva som gjelder i bedriften. Med en digital personalhåndbok kan de selv finne svaret, noe som selvfølgelig vil være en god avlastning for leder/HR i arbeidshverdagen. Både ansatte og ledere sparer tid på å ha en oppdatert og tilgjengelig personalhåndbok, tid som nå kan brukes på den faktiske jobben som skal gjøres.

Få trygghet

Personalhåndboken hjelper deg med å sikre en god personalpolitikk, og er et nyttig verktøy i den daglige ledelse. Du får oversikt over de mest sentrale lover og regler. Håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte, som får svar på hvilke rettigheter og plikter som gjelder i virksomheten

Skap bevissthet

En personalhåndbok påvirker ledelsen til å ha et bevisst forhold til alle temaene håndboken tar opp, så som sykefravær, HMS og permisjoner. I en hektisk hverdag kan noen rutiner bli nedprioritert, men med en personalhåndbok tilpasset til din virksomhet styres dere i riktig retning. Kanskje oppdager du at dere mangler noen rutiner som skal inngå i personalhåndboken? 

Nesten uansett hvilke arbeidsrelaterte spørsmål du eller dine ansatte sitter inne med, skal håndboken gi svar. Mangler bedriften din en komplett personalhåndbok eller ønsker dere en digital utgave av den dere allerede har?

Ta kontakt med Trine Fjeld eller les mer her!

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.