SAMFO-bedriftene har blitt med i Virke

SAMFO er oppløst og medlemsbedriftene har kollektivt meldt seg inn i Virke.

Den kollektive innmeldingen til Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon, var gjeldende fra 1. februar 2020. Medlemsbedrifter i Virke har tilgang til sterke bransjefellesskap og arbeidsgiverstøtte innen arbeidsrett og politikk. For spørsmål om tariffavtaler se spørsmål og svar nedenfor.

På virke.no finner du all informasjon som du tidligere fant på samfo.no. Har du ikke fått innlogging til medlemssidene på virke.no? Ta kontakt med kundeservice@virke.no.

Spørsmål og svar

 • Hvem henter inn medlemsavgiften for 2020?

  Normalt hentet SAMFO inn informasjon om grunnlaget for medlemskontingent i januar, men i år vil Virke hente inn dette i februar 2020. Selve kontingenten blir sendt ut i mars 2020. Vi gjør oppmerksom på at kontingenten for boligsamvirket beregnes med «SAMFO-sats» fram til og med 2025. For Coop beregnes kontingenten som om alt er i ett konsern. 

 • Tariffavtaler – hva skjer med dem?

  Alle SAMFOs tariffavtaler opphørte fra 1.2.2020, men videreføres på virksomhetsnivå. Det er partene (Virke og LO/forbund) som må komme til enighet om hvilke tariffavtaler som tidligere SAMFO-bedrifter skal følge. Inntil dere hører noe nærmere fra Virke er det dagens gjeldende avtale dere benytter.

 • Tariffoppgjøret 2020 – hvem gjør hva?

  Det foregår forberedelser til tariffoppgjøret 2020. Oppgjøret i 2020 vil det være Virke som gjennomfører for de medlemsbedriften som blir med inn i Virke. Virke og Coop har tett samarbeid om oppgjøret og Coop vil være representert i forhandlingsdelegasjonene.

 • Rådgivning – hvordan foregår det i Virke?

  Det er viktig for Virke at medlemmene får råd og informasjon som de trenger i hverdagen. Virkes rådgivning er lagt opp slik at alle medlemsbedrifter kan kontakte Virkes rådgivningstelefon på 22 54 17 00 eller dere kan sende spørsmål til arbeidsrett@virke.no

  De største medlemsbedriftene i Virke har en egen fokusadvokat som de forholder seg til. Dette gjelder også de største medlemmene som kom fra SAMFO. Det vil komme mer informasjon om dette på et senere tidspunkt. SAMFOs ansatte vil også være tilgjengelig som rådgivere i en periode fremover. De nye e-postadressene til disse er: torgeir.kroken@virke.no, astrid.flesland@virke.no og ida.blomqvist@virke.no

 • Hva skjer med overføring av tidligere saker og personopplysninger i den anledning?

  SAMFOs advokater hadde lagringsplikt for opplysninger i tilknytning til juridisk saksbehandling og rettsbehandling. Dette gjaldt dokumenter SAMFO selv har produsert, eller som ble mottatt fra en motpart i anledning sakens behandling. I og med at SAMFO er oppløst ble dette overført til Virke i anledning overgangen.

 • Hva skjer med yrkesskadeforsikringen?

  SAMFOs avtale om yrkesskadeforsikring for samvirkelag og Coop Norge med datterselskaper består fram til utløpet av dagens forsikringsperiode den 31.5.2020. Det legges opp til at Coop Norge SA vil ivareta dette videre. De vil sende ut informasjon om dette.

Har du spørsmål knyttet til oppløsningen av SAMFO? Ta kontakt