1. 3

  • Pressemelding

   33 000 arbeidstakere snart tilbake på jobb

   Regjeringen åpnet tirsdag for en åpning av enkelte bransjer som frisører, optikere og fysioterapeuter fra 20. april. I bransjene som kan gjenåpnes, innenfor strenge smittevernsrutiner, jobber 33 297 personer. Av disse jobber 20 000 i handels- og tjenestenæringen.

   Se hele pressemeldingen

 2. B

  • lånegarantiordning

   Bankene har satt i verk garantiordningen

   Finansnæringen bekrefter til Virke at lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter er operativ. Garantiordningen trådte i kraft 27. mars, etter at ESA godkjente ordningen 26. mars.

   Les om lånegarantiordningen på Finans Norges nettside.

  • Lånegarantiordning

   Bankene har satt i verk garantiordningen

   Finansnæringen bekrefter til Virke at lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter er operativ. Garantiordningen trådte i kraft 27. mars, etter at ESA godkjente ordningen 26. mars. 

   Se mer

  • Byggevarerapport 2019

   Byggevareanalysen 2019 er klar!

   Statistikken er utarbeidet av Virke på vegne av aktørene som deltar i Virkes Markedsinformasjonsgruppe (MI-gruppen) for byggevarehandelen. Gruppen omfatter ni av de største aktørene innenfor byggevarehandelen, og samtlige aktører omsetter varer til både proff- og privatkunder. Medlemmene kontrollerer 621 utsalgssteder fordelt over hele landet. Den samlede omsetningen utgjør nesten 75 prosent av det norske markedet for byggevarer.

 3. D

  • Krisetiltak

   De viktigste krisetiltakene for Virkes medlemmer

   Det er satt i verk en rekke tiltak for å hjelpe kriserammede bedrifter å komme igjennom koronakrisen. Her finner du de viktigste skatte- og avgiftstiltakene med datoer, permitteringstiltakene, låneordningen med statsgaranti – og ikke minst den ferske kompensasjonsordningen, som snart er på plass.

   Se mer her

 4. F

  • Forbudet mot kultur- og idrettsarrangementer forlenges til 15. juni

   Det betyr at alle idrett- og kulturarrangementer som ikke kan ivareta kravet om to meters avstand og grupper på maks fem mennesker, vil være forbudt i minst halvannen måned til. Det bekrefter kultur- og likestillingsminister Abid Raja på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

   Kulturministeren varsler også at det «ser vanskelig ut» for festivalsommeren, men at en avgjørelse vil bli tatt senest i starten av mai.

  • Forskrift om utsatt tilbakebetaling utsatt til etter påske

   Regjeringen har tidligere informert oss om at forskriften som skulle utsette tilbakebetalingsfristen fra 14 dager til 3 måneder skulle behandles i dag, slik at dette kom på plass før påske. Som følge av mange høringssvar har imidlertid regjeringen utsatt behandlingen av forskriften til etter påske. Vi beklager dette, da det kan skape usikkerhet hos både reisearrangører og forbrukere knyttet til hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

   Både barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og næringsminister Iselin Nybø har imidlertid, ved flere anledninger, slått fast at det skal komme en utsettelse. Blant annet i NRK Kveldsnytt 5. april der Nybø uttalte «nå gir vi en utsatt frist på 3 måneder». Nybø bekreftet også dette i Stortinget 7. april kl. 16.14 og 16.18 ut i stortingsmøtet. Et samlet Storting har også uttalt seg positive til dette gjennom Innst. 233 S (2019-2020).  Med denne bakgrunn legger Virke derfor til grunn at pakkereisearrangørene allerede nå kan forholde seg til en ny frist på 3 måneder.

  • Forslag om raske kutt i salær på hurtighøring

   Mandag informerte justisminister Monica Mæland om at et forslag om raske kutt i inkassosalærene sendes på høring. Høringen har en frist på en drøy uke (påsken inkludert) og det er omfattende endringer som er foreslått. Virke er bekymret for at bransjen ikke får mulighet til å omstille seg når så drastiske kutt skal skje, tilsynelatende i rekordfart. Virke jobber nå for fullt med høringen.

   Noen av regjeringens forslag

   • Halvere purregebyrene (til 35 kr)
   • Halvere gebyr ved inkassovarsel (til 35 kr)
   • Salærkutt:
    • 50 % kutt på krav under 2500 kroner
    • 20 % på krav mellom 2500 og 50 000 kroner
    • 10 % på krav over 50 000 kroner
   • Skrivesalæret ved utleggsbegjæringer foreslås halvert fra 1172 til 586 kroner (gebyrene ved å sende saker til namsmannen).
   • Halvering av skrivesalær for forliksklager
   • Reduksjoner i kostnadene ved tvangsfullbyrdelse og forliksrådsbehandling.

   Se høringsnotatet her. Har du innspill? Send dem til inkasso@virke.no.

 5. H

 6. K

  • Kompensasjonsordning

   Kompensasjonskalkulator

   Finn ut om din bedrift faller inn under kompensasjonsordningen, og få en indikasjon på hvor mye du kan få dekket! Merk at dette formelt må søkes om i Altinn, i en portal som ikke er klar enda.

   Se også Kompensasjonsordning for foretak med omsetningssvikt 

  • Kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett

   Forskriftene for kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett er klare. Ordningene gjelder foreløpig for arrangementer som skulle vært gjennomført i mars og april. Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet vil legge ut informasjon på sine nettsider, slik at søkerne kan komme i gang med å forberede søknadene.

   Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet vil 14. april åpne for søknader på sine nettsider. Søknadsbehandlingen skal gå raskt, slik at pengene kommer ut, fortsetter statsråden.

   Kompensasjonordning

 7. L

  • LØNNSOPPGJØRET UTSETTES

   Lønnsoppgjøret utsettes til høsten på grunn av koronakrisen

   Virkes forhandlinger begynner sannsynligvis i månedsskiftet august/september.

   − Vi hadde et håp om å få gjennomført forhandlingene i løpet av våren, men samtidig mener vi det er riktig å utsette.

   Tariffoppgjøret utsettes

  • Lønnsoppgjøret utsettes til høsten på grunn av koronakrisen

   Virkes forhandlinger begynner sannsynligvis i månedsskiftet august/september.

   − Vi hadde et håp om å få gjennomført forhandlingene i løpet av våren, men samtidig mener vi det er riktig å utsette. Både virksomheter og ansatte har helt andre ting å tenke på akkurat nå. Hvordan skal virksomheten overleve, hvordan skal ansatte få endene til å møtes? Det er det vi må fokusere på nå, sier direktør for politikk, tariff og forhandlinger i Virke, Stian Sigurdsen.

   Siste nytt om forhandlingene

 8. M

  • EU, EØS, internasjonal handel og nye netthandelsregler

   Miljøreguleringer: Green deal

   Her finner du informasjon og oppdateringer om EU-pakken "Green Deal", som er en rekke miljøreguleringer og handlingsplaner for å redusere utslipp av klimagasser i Europa. I Norge blir vi omfattet av dette gjennom EØS-avtalen.

  • EU, EØS, internasjonal handel og nye netthandelsregler

   Miljøreguleringer: Green deal

   Her finner du informasjon og oppdateringer om EU-pakken "Green Deal", som er en rekke miljøreguleringer og handlingsplaner for å redusere utslipp av klimagasser i Europa. I Norge blir vi omfattet av dette gjennom EØS-avtalen.

  • Krisepakke

   Momsreduksjon

   Det er som en del av krisepakkene fra regjeringen vedtatt lavere momssats i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020. I denne perioden vil satsen være 8 prosent i stedet for 12. I tillegg utsettes fristene for betalinger av merverdiavgift, samt forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift.

   Se mer

  • Krisepakke

   Momsreduksjon

   Det er som en del av krisepakkene fra regjeringen vedtatt lavere momssats i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020. I denne perioden vil satsen være 8 prosent i stedet for 12. I tillegg utsettes fristene for betalinger av merverdiavgift, samt forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift.

   Se mer

 9. N

  • Rapport

   Nettbutikker vs faghandel

   46,6% av nettbutikkene har økt omsetning, mens 4,3% av faghandelen har økt omsetning. 27,5% av nettbutikkene har redusert omsetning mot 92,7% i faghandelen.

   Se rapporten

  • Arbeidstid

   Nå blir det enklere å tilpasse arbeidstiden

   I virksomheter som kan eller skal holde åpent skaper koronakrisen tydelige utfordringer med bemanningskabalen, og mange virksomheter har behov for å kunne endre arbeidstid på kort varsel, øke rammen for daglig arbeidstid og legge opp vakter med kortere hviletid.

   Se mer her

  • NÆRMERE EN LØSNING FOR REISEARRANGØRENE

   Nærmere en løsning for reisearrangørene

   Dagens vedtak i Stortinget: Et steg i riktig retning

   Virke har jobbet for å få Stortinget til å gjøre et vedtak som forplikter regjeringen til følge opp saken knyttet til refusjoner ved avlyste reiser etter pakkereiseloven.

  • NÆRMERE EN LØSNING FOR REISEARRANGØRENE

   Nærmere en løsning for reisearrangørene

   Dagens vedtak i Stortinget: Et steg i riktig retning

   Virke har jobbet for å få Stortinget til å gjøre et vedtak som forplikter regjeringen til følge opp saken knyttet til refusjoner ved avlyste reiser etter pakkereiseloven.

   Stortinget har i dag gjort følgende vedtak som omtales i Innst 233 S, under punkt 3.2 i innstillingen. Vedtaket baserer seg på tidligere innstilling i Stortinget:

    Flertallet viser til komiteens merknader under punkt 1.12 i Innst. 216 S (2019–9 2020)), og fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

   «Stortinget mener det er behov for en ytterligere styrking av reisegarantifondet, og ber regjeringen komme raskt tilbake til Stortinget med et forslag til hvordan dette kan gjøres, for eksempel etter dansk modell.»

   Vedtaket må leses i sammenheng med det som Stortinget uttalte i Innst 216 S (2019-2020) som det vises til her.

   Selv om vedtaket ikke sier noe direkte om en kompensasjonsordning, slik vi har tatt til orde for, gir det en forpliktelse på regjeringen til å komme tilbake med en løsning som kan bidra til å løse likviditetsutfordringene som reisearrangørene nå står i. Vi opplever at vedtaket er et steg i riktig retning. Selv om vi ikke er i mål, er det nå grunn til å tro at vi skal få på plass en løsning etter påske.

   Regelendringer: Utsatt tilbakebetalingsfrist til 3 måneder – garanti for vouchere

   Regjeringen har foreslått å midlertidig utvide fristen for tilbakebetaling etter pakkereiselovens § 24, fra 14 dager til 3 måneder. Regelendringene foreslås å gis tilbakevirkende kraft. Virke har spilt inn et behov for utsatt frist for tilbakebetaling og er glad for at regjeringen har fulgt opp dette nå før påske. En utsettelse av tilbakebetalingsfristen gir også regjeringen og Stortinget tid til å løse reisearrangørenes utfordringer knyttet til tilbakebetaling.

   Regjeringen foreslår også å innføre en ordning der arrangørene istedenfor direkte utbetaling til de reisende, kan tilby en kreditnota (voucher/tilgodelapp), med garanti i Reisegarantifondet. Dette er en frivillig ordning, og kundene vil fremdeles kunne kreve å få pengene tilbake. Virke har spilt inn til både Stortinget og regjeringen at disse forslagene ikke vil kunne løse utfordringene som reisearrangørene står i og at det er behov for en kompensasjonsordning for refusjoner etter pakkereiselovens §§ 22-24.

    De varslede regelendringene vil reguleres gjennom forskrift, og er sendt på rask høring med frist i 7.4 kl. 16.00. Regelendringene vil tre i kraft allerede i morgen 8. april, om alt går som planlagt.

   Les mer om forslagene her

 10. P

  • PERMITTERING

   Permittering i offentlig støttet virksomhet

   Hver institusjon må vurdere om det foreligger en saklig grunn som gjør det nødvendig å permittere. Dersom inntektsgrunnlaget reduseres vesentlig, enten fordi tilskuddene bortfaller eller fordi andre inntekter, for eksempel at elevbetaling, billettinntekter m.v. reduseres, kan det være saklig og nødvendig å permittere.

   Les mer om permittering

 11. R

  • Regjeringen berger norsk næringsliv fra sikker død

   Torsdag kveld la regjeringen fram planen for hvordan kompensasjonsordningen for koronarammede virksomheter skal utformes. Virke har samarbeidet tett med regjeringen frem til fremleggelsen. – Regjeringen har lyttet til våre innspill og redder nå store deler av norsk næringsliv fra en sikker død, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, som sto sammen med representanter fra regjeringen, LO, NHO, Finans Norge og SMB Norge da ordningen ble presentert.

   Se pressemeldingen

  • Reisegarantifondet

   Reisearrangører kan søke om redusert garantisum hos RGF

   Som følge av koronasituasjonen åpner Reisegarantifondet nå for nye vurderinger av pakkereisearrangørenes garantier.

   Les mer og søk om å stille lavere garanti her

  • Ideell og frivillighet

   Reserverte konkurranser

   Stortinget ønsker at andelen ideelle velferdstjenester skal øke. Regjeringen lanserte en veileder som sikrer reserverte anbudskonkurranser for ideelle.

 12. U

  • Permittering

   UD har forlenget reiserådet for hele verden

   Reiserådet fra 14. mars er nå utvidet til å gjelde «inntil videre», hvilket innebærer at det ikke er satt noen tidsbegrensning på hvor lenge reiserådet vil vare.

   Les mer på om rådet på Utenriksdepartementets hjemmeside

  • Utvidet frist for nedsettelse av urne?

   På dette spørsmålet har vi fått svar fra Rådgiver for gravplassaker, Åse Skrøvset:

   Frist for nedsetting av urne er 6 måneder. Lokal gravplassmyndighet kan forlenge denne fristen dersom det foreligger tungtveiende grunner.

   Fristene for kremasjon og gravlegging i gravferdslovens §§10 og 12 gjelder fortsatt og myndigheten til å forlenge fristen etter § 13  ligger fortsatt hos den lokale gravplassmyndigheten. Det må derfor foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelles basert på lokale forhold og den konkrete situasjonen vi står i nå.

   Det er ikke gitt nærmere retningslinjer knyttet til hva som er tungtveiende grunner. Rådgivning og praksis tilsier imidlertid at sykdom og/eller karantene grunnet Covid- 19 (koronaviruset) for en eller flere av avdødes nære etterlatte kan vurderes som «tungtveiende grunner» jf. gravferdsloven § 13. Dersom det gis forlengelse av frist bør det settes en ny frist. Gravplassmyndigheten bør antagelig også  vurdere å sette en grense for hvor lenge fristen kan forlenges, når det godtgjøres at søknaden skyldes Covid- 19.

   I vurderingen av om det foreligger tungtveiende grunner som tilsier en utsettelse av frist for nedsetting av urne må det tas stilling til hvilke konsekvenser dette vil få. Momenter som er naturlig å vurdere i den forbindelse kan være lagringskapasitet for urner og arbeidskapasitet hos gravplassmyndigheten.

   Etter min vurdering vil ikke restriksjoner knyttet til hvor mange som kan delta på en urneseremoni/ urnenedsettelse være en tungtveiende grunn som tilsier forlengelse av fristen på 6 måneder for nedsetting av urne. Min anbefaling i slike tilfeller vil være å gravlegge urnen innen fristen og gjennomføre et minnesamvær eller lignende når forholdene har normalisert seg. Det er dessuten stor usikkerhet knyttet til hvor lenge restriksjonene som følge av koronaviruset vil vare og det vil derfor ikke være mulig å sette en ny frist dersom nedsetting av urne først skal skje når pandemien er over.

 13. V