1. F

  • Inkasso

   Forslag til revidering av dagens inkassolov

   Regjeringens nedsatte arbeidsgruppe for revidering av inkassoloven la 27. januar, frem sitt forslag til endringer. Rapporten er et forslag til revidering. Forslaget til ny lov skal på høring i løpet av våren før Stortinget skal endelig behandle lovforslaget. 

 2. H

  • Hvordan håndtere situasjoner som oppstår knyttet til Coronaviruset?

   Virke opplever et økt antall henvendelser relatert til Coronaviruset. Spørsmålene dreier seg om alt fra arbeidsgivers håndtering av ulike situasjoner som oppstår i virksomheten, som for eksempel permittering, driftsstans og fravær/sykefravær, til mer spesifikke utfordringer som våre pakkereisearrangører har i disse dager. Vi vil først og fremst uttrykkelig oppfordre våre medlemmer til enhver tid å lytte til de rådene som norske helsemyndigheter gir.

   Se råd om Corona-problematikken 

 3. I

  • Coronaviruset

   Informasjon om Coronaviruset

   For våre medlemmer som selger reiser til utlandet er det viktig å kjenne til at UD fraråder nå alle reiser til Hubei-provinsen. 

 4. M

  • Green Deal

   Miljøreguleringer: Green deal

   Her finner du informasjon og oppdateringer om EU-pakken "Green Deal", som er en rekke miljøreguleringer og handlingsplaner for å redusere utslipp av klimagasser i Europa. I Norge blir vi omfattet av dette gjennom EØS-avtalen.

 5. N