1. K

  • Kompensasjonsordning

   Kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett

   Forskriftene for kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett er klare. Ordningene gjelder foreløpig for arrangementer som skulle vært gjennomført i mars og april. Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet vil legge ut informasjon på sine nettsider, slik at søkerne kan komme i gang med å forberede søknadene.

   Kompensasjonordning

  • Krisetiltak

   Kunstnerstipend og krisefond

   Regjeringen foreslår et krisefond på 30 millioner for utøvende kunstnere som har fått avlyst oppdrag som følge av pålegg og råd fra helsemyndighetene i forbindelse med virusutbruddet. Regjeringen foreslår videre å etablere en midlertidig stipendordning på 70 millioner med stipender på inntil 200 000 kroner. 

 2. 2

  • Reiseråd

   25. juni la regjeringen frem nye reiseråd og reiseinformasjon

   25. juni la regjeringen frem nye reiseråd og reiseinformasjon:

   Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Et unntak gjøres for nordiske land som tilfredsstiller visse smittekrav, fra og med 15. juni. Fra og med 15. juli gjøres det unntak for reiser til land i EØS/Schengen som tilfredsstiller visse smittekrav.

 3. 4

  • BUDSJETTAVTALE

   400 millioner til frivilligheten

   Eldre har blitt svært hardt rammet under koronapandemien, slår partiene fast i budsjettforliket. Det bevilges 400 millioner kroner til en søkbar ordning der frivillige organisasjoner skal prioriteres. Helsedirektoratet skal forvalte ordningen.

 4. 8

  • SMITTEVERN

   8 av 10 må på jobb: Viktig munnbind-avklaring

   Myndighetene anbefaler munnbind på kollektivtransport i Oslo og Indre Østfold, hvor det har vært smitteoppblomstring den siste tiden. Virkes ferske medlemsundersøkelse viser at 8 av 10 arbeidstakere i handels- og tjenestenæringen må fysisk på jobb. − Dette er avgjørende for å holde aktiviteten oppe på en trygg måte i næringene hvor halvparten av alle nordmenn jobber, sier Virke-sjefen.

   Se mer

 5. A

  • Alibaba og Wish må følge EUs produktkrav!

   Virke har i samarbeid med søsterorganisasjonene i Sverige, Danmark og Finland krevet at online salgsplattformer utenfor EU, særlig i Kina, må følge EUs krav til produktsikkerhet, helse, miljø og forbrukerrettigheter.

   Se mer her

  • Alle skoler åpner igjen mandag

   Det åpnes for fleksible og lokale løsninger slik at alle elever og ansatte skal kunne følge smittevernreglene. 

   Les mer her

  • Avklaring rundt hvordan man måler en meter

   Et viktig spørsmål å få klarhet har den siste tiden vært hvordan man skal måle en meters avstand ved arrangementer? Virkes innstilling har vært at smittevernshensynet er tilstrekkelig ivaretatt ved at man måler hode til hode og vi har bedt myndighetene om å bekrefte dette. 

   Les mer

 6. B

  • TARIFFOPPGJØRET 2020

   Brudd i frontfagsforhandlingene

   Forhandlingene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet endte med brudd kun kort tid etter at forhandlingene startet 3. august. Allerede i dag møtes partene til frivillig megling. Det vil si at partene møter hos Riksmegleren for å se om meglerne kan bidra til en forhandlingsløsning.

   Se mer. 

  • NY BUDSJETTAVTALE

   Budsjettavtale med viktige gjennomslag

   Fremskrittspartiet og regjeringspartiene ble 11. juni enige om endringer i revidert nasjonalbudsjett og tiltakspakke 3 mot koronakrisen. 

   Les mer her

  • Budsjettavtale med viktige gjennomslag

   Fremskrittspartiet og regjeringspartiene ble 11. juni enige om endringer i revidert nasjonalbudsjett og tiltakspakke 3 mot koronakrisen. 

  • Byggevarerapport 2019

   Byggevareanalysen 2019 er klar!

   Statistikken er utarbeidet av Virke på vegne av aktørene som deltar i Virkes Markedsinformasjonsgruppe (MI-gruppen) for byggevarehandelen. Gruppen omfatter ni av de største aktørene innenfor byggevarehandelen, og samtlige aktører omsetter varer til både proff- og privatkunder. Medlemmene kontrollerer 621 utsalgssteder fordelt over hele landet. Den samlede omsetningen utgjør nesten 75 prosent av det norske markedet for byggevarer.

 7. D

  • merverdiavgift

   Det kan søkes om utsatt mva-betaling

   Stortinget sier ja til at bedrifter kan søke om å få utsatt mva-innbetalingen som forfaller 10. juni. Fristen for å betale merverdiavgift for første termin 2020 ble utsatt til 10. juni, som er den samme datoen som merverdiavgift for andre termin forfaller. 

 8. E

  • Kompensasjonsordningen

   Endringer i kompensasjonsordningen

   Kompensasjonsordningen er forlenget og gjelder nå også for juni, juli og august, men med noen endringer. Mens kravet tidligere var at minst én ansatt måtte ha fått utbetalt lønn i februar eller mars 2020, er kravet nå endret til at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020.  Egenandelen er fjernet.

   Se mer

 9. F

 10. G

 11. H

 12. I

  • Kultur og opplevelser

   Ikke-skattepliktige ivaretas ikke i kompensasjonsordningen

   - Virke har siden tidlig i mars vært tydelige på at støtteordningen fra regjeringen i all hovedsak må være en kompensasjonsordning, en statlig støtteordning. I stedet legger de frem en låneordning som gjør at situasjonen oppleves like umulig som før.

   Se mer

  • Revidert nasjonalbudsjett

   Ikke-skattepliktige ivaretas ikke i kompensasjonsordningen

   - Stortinget ba regjeringen lage en kompensasjonsordning som ivaretar ikke-skattepliktige virksomheter. Med det som er lagt frem i dag klarer ikke regjeringen å levere på den bestillingen. Det er fortsatt store hull, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

   Revidert nasjonalbudsjett

  • Importert frukt og grønt trakk matprisene opp

   − Det var ikke uventet at prisen på importert frukt og grønt ville trekke matprisene opp. Samtidig har den siste tiden vært spesiell, også for dagligvarebransjen, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

   Matprisene følger vanligvis et fast mønster gjennom året. Prisene går som regel ned i typiske tilbudsperioder som til jul, påske og skolestart, og justerer seg opp andre deler av året.

   Se pressemeldingen

  • Importert frukt og grønt trakk matprisene opp

   − Det var ikke uventet at prisen på importert frukt og grønt ville trekke matprisene opp. Samtidig har den siste tiden vært spesiell, også for dagligvarebransjen, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

  • REISERÅD

   Informasjonsmateriale for innreisende

   Virke er glad for at det gradvis åpnes for feriereising til og fra Norge. Det er viktig for reiselivsnæringen.

   Fredag 10. juli kom regjeringen med nye reiseråd. Helsedirektoratet har utarbeidet informasjonsmaterialet for innreisende som ankommer Norge fra utlandet.

   Les mer her. 

 13. K

 14. L

 15. M

  • EU, EØS, internasjonal handel og nye netthandelsregler

   Miljøreguleringer: Green deal

   Her finner du informasjon og oppdateringer om EU-pakken "Green Deal", som er en rekke miljøreguleringer og handlingsplaner for å redusere utslipp av klimagasser i Europa. I Norge blir vi omfattet av dette gjennom EØS-avtalen.

  • EU, EØS, internasjonal handel og nye netthandelsregler

   Miljøreguleringer: Green deal

   Her finner du informasjon og oppdateringer om EU-pakken "Green Deal", som er en rekke miljøreguleringer og handlingsplaner for å redusere utslipp av klimagasser i Europa. I Norge blir vi omfattet av dette gjennom EØS-avtalen.

  • Krisepakke

   Momsreduksjon

   Det er som en del av krisepakkene fra regjeringen vedtatt lavere momssats i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020. I denne perioden vil satsen være 8 prosent i stedet for 12. I tillegg utsettes fristene for betalinger av merverdiavgift, samt forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift.

   Se mer

  • BÆREKRAFT

   Møt oss i DN studio 12. august 15:30

   EU kjører i vei med Green Deal – står Norge igjen på perrongen? Green Deal er EUs viktigste prosjekt, og de er i gang med å gjennomføre det grønne skiftet med involvering av næringslivet og frivillig sektor. Under koronakrisen har Norge brukt 30 ganger mer på oljeindustrien enn handels- og tjenestenæringen, per arbeidsplass, og mangler en tilsvarende grønn omstillingsplan. 

   Vi tar debatten i DN studio 12. august 15:30.

  • Møt oss i DN studio 12. august klokken 15:30

   EU kjører i vei med Green Deal – står Norge igjen på perrongen?

   Green Deal er EUs viktigste prosjekt, og de er i gang med å gjennomføre det grønne skiftet med involvering av næringslivet og frivillig sektor. Under koronakrisen har Norge brukt 30 ganger mer på oljeindustrien enn handels- og tjenestenæringen, per arbeidsplass, og mangler en tilsvarende grønn omstillingsplan. Hvordan kan Norge få til overgangen til en sirkulær økonomi? Og hva kan vi lære av EUs Green Deal?

 16. N

  • lønnskompensasjon

   NAV er klare til å betale ut lønnskompensasjon

   Løsningen for å utbetale refusjon til arbeidsgivere som har forskuttert lønn og lønnskompensasjon til permitterte arbeidstakere som ikke har fått forskuttert lønn er nå klar.

   Les mer om hvordan du går frem her.

  • Rapport

   Nettbutikker vs faghandel

   46,6% av nettbutikkene har økt omsetning, mens 4,3% av faghandelen har økt omsetning. 27,5% av nettbutikkene har redusert omsetning mot 92,7% i faghandelen.

   Se rapporten

  • REISELIV

   Ny bråbrems for reiselivsnæringen

   Regjeringen presenterte fredag 7. august en rekke innskrenkninger som har innvirkning på reiselivet og opplevelsesnæringen. Det ble innført nasjonal skjenkestopp fra midnatt, maksgrensen på 200 deltakere på arrangementer opprettholdes, og nordmenn ble frarådet å reise til utlandet. 

   Se mer. 

  • REISERÅD

   Nye reiseråd

   Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og regioner i Norden samt land i EØS/Schengen-området:
   Norden: Danmark, Finland, Island, Færøyene og Grønland.  Følgende regioner i Sverige: Blekinge, Kalmar, Östergötland, Örebro, og Värmland, Dalarna, Södermanland, Uppsala og Västerbotten.

   Se mer. 

  • Nye reiseråd og smittevernråd for fritidsreiser i Norge

   Regjeringen åpnet opp i dag for fritidsreiser i Norge. Virke mener det er positivt at rådene om å unngå gjennomreise og om å redusere fritidsreiser ikke lengre gjelder. Les pressemelding fra regjeringen og FHIs nye smittevernsråd 

   Les mer

  • Reiseliv

   Nye reiseråd og smittevernråd for fritidsreiser i Norge

   Utenriksdepartementets globale reiseråd opprettholdes til 20. august. Innen 15. juni vil Utenriksdepartementet vurdere om det er mulig å gjøre unntak fra reiserådet for reiser til de nordiske landene. 

  • Nye reiseråd og smittevernråd for fritidsreiser i Norge

   Regjeringen åpnet opp i dag for fritidsreiser i Norge. Virke mener det er positivt at rådene om å unngå gjennomreise og om å redusere fritidsreiser ikke lengre gjelder. Les pressemelding fra regjeringen og FHIs nye smittevernsråd 

  • Smittevernveiledere

   Nye veiledere for hotell, konferanse og servering

   Virke har i tett samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, Helsedirektoratet og FHI fått på plass, mange nye smittevernsveiledere, herunder det som skal sikre trygg drift ved å gi norske hotell- og overnattingsbedrifter en nasjonal standard for smitteverntiltak.

   Smittevernveiledere

  • SMITTEvernVEILEDERE

   Nye veiledere for hotell, konferanse og servering

   Virke og Reiseliv har sammen med Nærings- og fiskeridepartementet, Helsedirektoratet og FHI fått på plass en felles, ny veileder som skal sikre trygg drift ved å gi norske hotell- og overnattingsbedrifter en nasjonal standard for smitteverntiltak.

   Se smittevernveiledere.

  • REISERÅD

   Nytt reiseråd

   Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og regioner i Norden samt land i EØS/Schengen-området.

   Norden: Danmark, Finland, Island, Færøyene og Grønland.  Følgende regioner i Sverige: Blekinge, Kalmar, Östergötland, Örebro, og Värmland, Dalarna, Södermanland, Uppsala og Västerbotten.

   Se mer.

  • Nytt reiseråd og konsekvenser for refusjoner etter pakkereiseloven

   Utenriksdepartementets globale reiseråd opprettholdes til 20. august. Innen 15. juni vil Utenriksdepartementet vurdere om det er mulig å gjøre unntak fra reiserådet for reiser til de nordiske landene. I denne vurderingen vil blant annet råd fra smittevernsmyndighetene legges til grunn. Innen 20. juli vil Utenriksdepartement gjøre samme vurdering for nærliggende europeiske enkeltland.

  • Arbeidstid

   Nå blir det enklere å tilpasse arbeidstiden

   I virksomheter som kan eller skal holde åpent skaper koronakrisen tydelige utfordringer med bemanningskabalen, og mange virksomheter har behov for å kunne endre arbeidstid på kort varsel, øke rammen for daglig arbeidstid og legge opp vakter med kortere hviletid.

   Se mer her

  • Lånegarantiordning

   Nå er låneordningen med statsgaranti åpnet

   Lånegarantiordning for små og mellomstore bedrifter er nå godkjent av ESA, og bedrifter kan få innvilget lån hvor staten garanterer for 90% av lånebeløpet til bedrifter som kvalifiserer for ordningen.  Regjeringen fastsatte fredag 27. mars forskriftene og iverksatte ordningen. Flere banker har allerede i dag innvilget lån som omfattes av statsgarantien.

   Se mer

  • NÆRMERE EN LØSNING FOR REISEARRANGØRENE

   Nærmere en løsning for reisearrangørene

   Dagens vedtak i Stortinget: Et steg i riktig retning

   Virke har jobbet for å få Stortinget til å gjøre et vedtak som forplikter regjeringen til følge opp saken knyttet til refusjoner ved avlyste reiser etter pakkereiseloven.

 17. O

 18. R

 19. S

 20. T

  • Tilskuddsordning

   Tilskudd til museer, musikk- og scenekunstinstitusjoner

   Gleden er stor for at vi er blitt hørt på at virksomheter med offentlig finansiering over 60% også har vært i en vanskelig situasjon den siste tiden med behov for kompensasjon. Samlet foreslår regjeringen å øke bevilgningene til museene med 120 millioner, og musikk- og scenekunstinstitusjonene med 80 millioner.

  • Pressemelding

   Tirsdag reddes reisearrangørene fra konkurs

   På regjeringens pressekonferanse torsdag ble det varslet at det kommer en løsning for pakkereisearrangørene i revidert nasjonalbudsjett som legges frem 12. mai.

   Se pressemeldingen

  • TURBUSSER

   Turbusser unntatt karanteneplikt i grønne områder

   Det er viktig for oss å samarbeide tett med myndighetene for å finne gode løsninger for reiselivet. Derfor har vi jobbet for å inkludere turbusser i Covid-19forskriftens § 5a. a., og har lykkes med gjennomslag for det. Det betyr at gjennomkjøring i grønne områder nå også gjelder for turbusser og ikke bare private kjøretøy som tidligere.

    Du kan lese hele forskriften her.

    

 21. U

  • Permittering

   UD har forlenget reiserådet for hele verden

   Reiserådet fra 14. mars er nå utvidet til å gjelde «inntil videre», hvilket innebærer at det ikke er satt noen tidsbegrensning på hvor lenge reiserådet vil vare.

   Les mer på om rådet på Utenriksdepartementets hjemmeside

  • kompensasjonsordning

   Utsatt frist for å søke om kompensasjon til 31. juli

   Finansdepartementet har besluttet å utsette fristen for å søke tilskudd gjennom kompensasjonsordningen for månedene mars, april og mai til 31. juli 2020.  Fristen var opprinnelig 30. juni. For juni, juli og august er søknadsfristen 30. september 2020.

   Se mer

  • årsregnskap og generalforsamling

   Utsatte frister for årsregnskap og generalforsamling

   Stortinget har vedtatt midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, og avholde ordinær generalforsamling og årsmøte. 

   Se mer

  • skatter og avgifter

   Utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetaling

   Stortinget har vedtatt at bedrifter kan søke om å få utsatt innbetaling av skatter og avgifter. Bedrifter kan søke fra 10. juni og frem til 31. desember 2020. Ved betalingsutsettelser påløper det forsinkelsesrente som i dag ligger på 9,5 prosent.

   Se mer

  • Utvidet frist for nedsettelse av urne?

   På dette spørsmålet har vi fått svar fra Rådgiver for gravplassaker, Åse Skrøvset:

   Frist for nedsetting av urne er 6 måneder. Lokal gravplassmyndighet kan forlenge denne fristen dersom det foreligger tungtveiende grunner.

   Fristene for kremasjon og gravlegging i gravferdslovens §§10 og 12 gjelder fortsatt og myndigheten til å forlenge fristen etter § 13  ligger fortsatt hos den lokale gravplassmyndigheten. Det må derfor foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelles basert på lokale forhold og den konkrete situasjonen vi står i nå.

   Det er ikke gitt nærmere retningslinjer knyttet til hva som er tungtveiende grunner. Rådgivning og praksis tilsier imidlertid at sykdom og/eller karantene grunnet Covid- 19 (koronaviruset) for en eller flere av avdødes nære etterlatte kan vurderes som «tungtveiende grunner» jf. gravferdsloven § 13. Dersom det gis forlengelse av frist bør det settes en ny frist. Gravplassmyndigheten bør antagelig også  vurdere å sette en grense for hvor lenge fristen kan forlenges, når det godtgjøres at søknaden skyldes Covid- 19.

   I vurderingen av om det foreligger tungtveiende grunner som tilsier en utsettelse av frist for nedsetting av urne må det tas stilling til hvilke konsekvenser dette vil få. Momenter som er naturlig å vurdere i den forbindelse kan være lagringskapasitet for urner og arbeidskapasitet hos gravplassmyndigheten.

   Etter min vurdering vil ikke restriksjoner knyttet til hvor mange som kan delta på en urneseremoni/ urnenedsettelse være en tungtveiende grunn som tilsier forlengelse av fristen på 6 måneder for nedsetting av urne. Min anbefaling i slike tilfeller vil være å gravlegge urnen innen fristen og gjennomføre et minnesamvær eller lignende når forholdene har normalisert seg. Det er dessuten stor usikkerhet knyttet til hvor lenge restriksjonene som følge av koronaviruset vil vare og det vil derfor ikke være mulig å sette en ny frist dersom nedsetting av urne først skal skje når pandemien er over.

 22. V

 23. I

 24. Å

  • Pressemelding

   Åpning av treningsbransjen midt i juni er for sent

   I kveld ble det klart at regjeringen legger opp til en åpning av treningsbransjen 15. juni. Det er for sent, og vil ramme bransjen, mener Virke.

   Se pressemeldingen

  • Pressemelding

   Åpning av treningsbransjen midt i juni er for sent

   I kveld ble det klart at regjeringen legger opp til en åpning av treningsbransjen 15. juni. Det er for sent, og vil ramme bransjen, mener Virke.

   Virke mener treningssentrene burde åpnes i mai, og bransjen har sendt inn forslag til strenge smitteverntiltak for å kunne åpne så fort som mulig på en trygg og god måte.

   - En åpning 15. juni vil bli svært problematisk for treningsbransjen fordi man åpner i lavsesong og mister hele vårsesongen, samtidig som det er langt færre medlemmer enn tidligere, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

   Se pressemeldingen

 25. Ø