1. K

  • Kompensasjonsordning

   Kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett

   Forskriftene for kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett er klare. Ordningene gjelder foreløpig for arrangementer som skulle vært gjennomført i mars og april. Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet vil legge ut informasjon på sine nettsider, slik at søkerne kan komme i gang med å forberede søknadene.

   Kompensasjonordning

  • Krisetiltak

   Kunstnerstipend og krisefond

   Regjeringen foreslår et krisefond på 30 millioner for utøvende kunstnere som har fått avlyst oppdrag som følge av pålegg og råd fra helsemyndighetene i forbindelse med virusutbruddet. Regjeringen foreslår videre å etablere en midlertidig stipendordning på 70 millioner med stipender på inntil 200 000 kroner. 

 2. 1

  • STATSBUDSJETTET 2021

   100 millioner i kunstnerstipender

   I budsjettet ligger også en gledelig styrking med nye 100 millioner kroner i stipender til kunstnere. For mange av våre medlemmer vil det føre til at de kan fortsette sine kunstnerskap, at vi også i denne vanskelige perioden får produsert viktig og nødvendig kunst, og at fremtiden kan se litt lysere ut for den enkelte kulturarbeider.

 3. 2

  • STATSBUDSJETTET 2021

   2,55 milliarder i langsiktige korona-tiltak for kultur, idrett og frivillighet

   Virke er tilfreds med at kulturministeren legger 2,5 friske midler på bordet for kultur, idrett og frivillighet. Dette viser at ministeren har lyttet til Virke og en bransje i krise.

   Se mer her.

  • STATSBUDSJETTET 2021

   200 millioner til museer og andre scenekunstinstitusjoner

   Korona- begrensningene har gjort det vanskelig å opprettholde egeninntjening. Det er derfor positivt at Regjeringen gir økte tilskudd til museer og scenekunstinstitusjoner på til sammen 200 millioner kroner.  Det er samtidig svært uheldig at ABE- reformen (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen) fortsatt skal omfatte og ramme disse virksomhetene.

  • Reiseråd

   25. juni la regjeringen frem nye reiseråd og reiseinformasjon

   25. juni la regjeringen frem nye reiseråd og reiseinformasjon:

   Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Et unntak gjøres for nordiske land som tilfredsstiller visse smittekrav, fra og med 15. juni. Fra og med 15. juli gjøres det unntak for reiser til land i EØS/Schengen som tilfredsstiller visse smittekrav.

 4. 4

  • BUDSJETTAVTALE

   400 millioner til frivilligheten

   Eldre har blitt svært hardt rammet under koronapandemien, slår partiene fast i budsjettforliket. Det bevilges 400 millioner kroner til en søkbar ordning der frivillige organisasjoner skal prioriteres. Helsedirektoratet skal forvalte ordningen.

 5. A

 6. B

  • bilvask og miljø

   Ber kommunene legge til rette for at flere innbyggere kan vaske bilen mer miljøvennlig

   En befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra interesseorganisasjonen Norsk Vann viser at et stort flertall av nordmenn ønsker å ta bedre miljøvalg når de vasker bilen. Bedre informasjon fra kommunene er viktig for å unngå at oljeholdig avløpsvann og andre miljøgifter havner på avveie når man vasker bilen.

  • Grensehandel

   Bortfall av grensehandel gir arbeidsplasser og milliardinntekter til Norge

   Fra midten av mars har grensehandelen nær opphørt på grunn av stengte grenser. Beregninger fra Menon Economics viser at et varig bortfall av grensehandel vil bety minst 12 mrd. kroner i økt omsetning for norske dagligvarebutikker og Vinmonopolet. Dette betyr 8 200 nye norske arbeidsplasser, og mer enn 3,7 milliarder kroner i økte inntekter til stat og kommuner i Norge.

  • BREXIT

   Brexit-trøbbel i vente

   1.januar 2021 forlater britene det indre marked, som EØS bygger på. Det synes klart at Norge og UK ikke kommer i mål med en frihandelsavtale før 31.12.2021 som skal erstatte dagens avtale. I fravær av en ny frihandelsavtale har Norge og UK har blitt enige om en midlertidig avtale som skal gjelde fra 1.1.2021 for å unngå toll på vareflyten mellom Norge og Storbritannia + Nord Irland (UK).

   Mer om avtalen

  • Budsjettavtale med viktige gjennomslag

   Fremskrittspartiet og regjeringspartiene ble 11. juni enige om endringer i revidert nasjonalbudsjett og tiltakspakke 3 mot koronakrisen. 

  • Byggevarerapport 2019

   Byggevareanalysen 2019 er klar!

   Statistikken er utarbeidet av Virke på vegne av aktørene som deltar i Virkes Markedsinformasjonsgruppe (MI-gruppen) for byggevarehandelen. Gruppen omfatter ni av de største aktørene innenfor byggevarehandelen, og samtlige aktører omsetter varer til både proff- og privatkunder. Medlemmene kontrollerer 621 utsalgssteder fordelt over hele landet. Den samlede omsetningen utgjør nesten 75 prosent av det norske markedet for byggevarer.

  • SMITTEVERN

   Byrådet i Oslo innfører nye smittverntiltak

   Byrådet innfører nye tiltak mot spredning av koronaviruset. Byrådet innfører påbud om munnbind i kollektivtransporten, forbud mot arrangementer på mer enn 50 personer på steder uten faste sitteplasser inne og påbud om system for registrering av gjester på skjenkesteder.

   Se mer her

  • KORONAVIRUSET

   Bølge 2: Ny situasjon både for våre medlemmer og oss i Virke

   Mange av våre medlemmer opplever nå den mest krevende tiden siden Norge stengte ned 12 mars. Usikkerheten er stor og behovet for å få på plass gode og langsiktige krisetiltak enda større.

   Se de nye smitteverntiltakene 

 7. D

 8. E

 9. F

 10. G

 11. H

  • Pressemelding

   Halv maskin, men fulle kostnader fremover i kulturnæringen

   Regjeringen gir nå tydelig beskjed om at vi i lang tid fremover må holde en meters avstand til hverandre. For kulturnæringen betyr det at normal drift fortsatt er langt unna. Virke mener regjeringen nå må gi næringen forutsigbarhet gjennom økonomiske tiltak for å overleve krisen.

   Se pressemeldingen

  • Handelsrapporten

   Handelvaner i endring | Handel under Korona | Fremtidens handel

   Handelsrapporten utgjør den mest komplette analysen av norsk handel. Med ferske tall fra Virkes Retaildatabase og aktuell statistikk, gir rapporten dybdekunnskap om hvordan norsk varehandel og markedene utvikler seg.

   Bestill rapporten her

  • Handelsrapporten

   Handelvaner i endring | Handel under Korona | Fremtidens handel

   Handelsrapporten utgjør den mest komplette analysen av norsk handel. Med ferske tall fra Virkes Retaildatabase og aktuell statistikk, gir rapporten dybdekunnskap om hvordan norsk varehandel og markedene utvikler seg.

   Bestill rapporten her

  • Handelsrapporten

   Handelvaner i endring | Handel under Korona | Fremtidens handel

   Handelsrapporten utgjør den mest komplette analysen av norsk handel. Med ferske tall fra Virkes Retaildatabase og aktuell statistikk, gir rapporten dybdekunnskap om hvordan norsk varehandel og markedene utvikler seg.

   Bestill rapporten her

  • TARIFFOPPGJØRET 2020

   Hva betyr tariffoppgjøret for landsoverenskomsten for din virksomhet?

   Virke og HK er enige om revidert landsoverenskomst og funksjonæravtaler. Her følger en redegjørelse av de store revideringene: hvordan likebehandlingsløsningen for sykelønn - som følger frontfaget -  ser ut, fjerningen av 12-timersregelen og de nye innslagspunktene og satsene for ubekvemstilleggene.

   Se mer her. 

  • Koronaviruset

   Hvordan håndtere situasjoner som oppstår knyttet til koronaviruset?

   Hvordan skal arbeidsgivere håndtere ulike situasjoner som oppstår i virksomheten, som for eksempel permittering, driftsstans og fravær/sykefravær, til mer spesifikke utfordringer som våre pakkereisearrangører har i disse dager?

  • Koronaviruset

   Hvordan håndtere situasjoner som oppstår knyttet til koronaviruset?

   Hvordan skal arbeidsgivere håndtere ulike situasjoner som oppstår i virksomheten, som for eksempel permittering, driftsstans og fravær/sykefravær, til mer spesifikke utfordringer som våre pakkereisearrangører har i disse dager?

  • STATSBUDSJETTET 2021

   Hvordan påvirker statsbudsjettet Virkes medlemmer?

   En av fire virksomheter forventer lavere årsomsetning i år, og situasjonen er spesielt alvorlig for reiseliv, kultur og event. Samtidig har syv av åtte kriserammede virksomheter tatt grep for å redusere de negative effektene av pandemien. Statsbudsjettet 2021 må være et budsjett for reduksjon av skatter og avgifter.

   Se mer her om våre innspill til statsbudsjettet og fortløpende oppdateringer her.

  • Grensehandel

   Høy grensehandel siste 12 måneder på tross av stengte grenser

   Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at nordmenn grensehandlet for 9,7 milliarder kroner i 12-måneders perioden fra 3. kvartal 2019 til og med 2. kvartal 2020. På tross av at grensene stengte i midten av mars og nærmest har vært hermetisk lukket siden, var grensehandelen likevel på et nær tosifret milliardbeløp de siste 12 månedene. 

 12. I

  • Kultur og opplevelser

   Ikke-skattepliktige ivaretas ikke i kompensasjonsordningen

   - Virke har siden tidlig i mars vært tydelige på at støtteordningen fra regjeringen i all hovedsak må være en kompensasjonsordning, en statlig støtteordning. I stedet legger de frem en låneordning som gjør at situasjonen oppleves like umulig som før.

   Se mer

  • Revidert nasjonalbudsjett

   Ikke-skattepliktige ivaretas ikke i kompensasjonsordningen

   - Stortinget ba regjeringen lage en kompensasjonsordning som ivaretar ikke-skattepliktige virksomheter. Med det som er lagt frem i dag klarer ikke regjeringen å levere på den bestillingen. Det er fortsatt store hull, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

   Revidert nasjonalbudsjett

  • Importert frukt og grønt trakk matprisene opp

   − Det var ikke uventet at prisen på importert frukt og grønt ville trekke matprisene opp. Samtidig har den siste tiden vært spesiell, også for dagligvarebransjen, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

   Matprisene følger vanligvis et fast mønster gjennom året. Prisene går som regel ned i typiske tilbudsperioder som til jul, påske og skolestart, og justerer seg opp andre deler av året.

   Se pressemeldingen

  • Importert frukt og grønt trakk matprisene opp

   − Det var ikke uventet at prisen på importert frukt og grønt ville trekke matprisene opp. Samtidig har den siste tiden vært spesiell, også for dagligvarebransjen, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

  • REISERÅD

   Informasjonsmateriale for innreisende

   Virke er glad for at det gradvis åpnes for feriereising til og fra Norge. Det er viktig for reiselivsnæringen.

   Fredag 10. juli kom regjeringen med nye reiseråd. Helsedirektoratet har utarbeidet informasjonsmaterialet for innreisende som ankommer Norge fra utlandet.

   Les mer her. 

 13. K

  • Servicehandel

   KBS bytter navn til Servicehandel

   Endringen gjelder fra 1.1 2020.

  • Rapporter

   KBS-rapporten

   Markedet og rammebetingelsene for norske kiosker og bensinstasjoner er i endring. KBS-rapporten beskriver utviklingen, trendene og hvilke drivere som ligger til grunn for utviklingen mot fremtidens KBS-næring.

   Bestill rapporten her

  • plattformregulering

   Klar melding fra europeisk handel om plattformregulering

   Virke og de andre nordiske organisasjonene som representerer handelsnæringen har nådd frem med sine krav i den europeiske handelsorganisasjonen EuroCommerce.

   Se mer

  • Kompensasjonsordning

   Kompensasjonskalkulator

   Finn ut om din bedrift faller inn under kompensasjonsordningen, og få en indikasjon på hvor mye du kan få dekket! Søknad om kompensasjon gjøres via nettportalen kompensasjonsordning.no.

   Se også Kompensasjonsordning for foretak med omsetningssvikt 

  • KOMPENSASJONSORDNINGEN

   Kompensasjonsordningen forbedres

   Regjeringen forlenger kompensasjonsordningen for reiselivsbedrifter til februar og øker støttenivået fra 50 til 60 prosent. Næringsminister Iselin Nybø presenterte endringene 30.10. etter hardt press fra Virke og andre næringsorganisasjoner. 

   Mer saken her

  • KOMPENSASJONSORDNINGEN

   Kompensasjonsordningen forbedres

   Regjeringen forlenger kompensasjonsordningen for reiselivsbedrifter til februar og øker støttenivået fra 50 til 60 prosent. Næringsminister Iselin Nybø presenterte endringene 30.10. etter hardt press fra Virke og andre næringsorganisasjoner. 

   Mer saken her

  • Kompensasjonsordningen

   Kompensasjonsordningen til sesongvirksomheter treffer få reiselivs- og opplevelsesbedrifter

   Virke har jobbet med endringer i kompensasjonsordningen for sesongvirksomheter, med mål om at også sesongbedrifter skal få støtte. Regjeringen har nå fremlagt et forslag, men regjeringens forslag treffer dårlig. 

   Se mer

  • Konkurransetilsynet

   Konkurransetilsynet varsler milliardbøter til dagligvarekjedene

   Konkurransetilsynet varslet 15. desember 21 milliarder i gebyrer til Norgesgruppen, Coop og Rema. Les pressemeldingen fra Konkurransetilsynet her. Virke dagligvare reagerer sterkt på at Konkurransetilsynet kommer med en så alvorlig reaksjon på en avtale de har blitt informert om fra starten, og ikke har hatt dialog med dagligvarekjedene om. Hensikten med bransjenormen for sammenlignende reklame var å fremme sunn konkurranse mellom aktørene i bransjen.

  • Lederstøtte

   Konsulentbistand og rådgivning

   Vi vet at mange av dere står i en krevende situasjon. Det kan dreie seg om deg selv som leder, kommunikasjon med dine medarbeidere eller reorganisering av virksomheten. Vi har lang erfaring og kompetanse og gir deg støtte til å finne nye perspektiver og trygghet i valgene du tar.

  • KOMPENSASJONSORDNING

   Koronakrisen: Bekymringsmelding om nye restriksjoner

   Virke, Creo og Norske Konsertarrangører er dypt bekymret over det som i praksis vil være en ny nedstenging av kunst- og kulturfeltet, og har meldt dette til Helse- og omsorgsdepartementet. Vi peker på at smitteutbrudd i svært liten grad er knyttet til kulturarrangementer under pandemien, og at profesjonelle arrangører i kunst- og kulturfeltet tvert i mot roses for måten de ivaretar smittevernet, fra publikum, kulturbransjen såvel som myndighetene.

   Mer om saken finner du her

 14. L

  • LIKEBEHANDLING

   Likebehandling i helse og omsorg

   Frp og regjeringspartiene vil følge opp at kommunene likebehandler ideelle og private aktører med offentlige med henhold til kompensasjon fra staten til merutgifter for helse- og omsorgsvirksomheter knyttet til koronaviruset.

   Les mer.

  • Lov om god handelsskikk og hvordan den påvirker servicehandelen

   Regjeringen la fredag frem forslag til lov om god handelsskikk. Kiosker og bensinstasjoner blir omfattet av de nye reglene. Hva betyr loven for deg?

  • pakkereisearrangører

   Lånekriterier for pakkereisearrangører

   Innovasjon Norge har nå lansert lånekriteringene for den foreslåtte låneordningen for pakkereisearrangører.

   Les mer

  • Lønnsoppgjøret utsettes til høsten på grunn av koronakrisen

   Virkes forhandlinger begynner sannsynligvis i månedsskiftet august/september.

   − Vi hadde et håp om å få gjennomført forhandlingene i løpet av våren, men samtidig mener vi det er riktig å utsette. Både virksomheter og ansatte har helt andre ting å tenke på akkurat nå. Hvordan skal virksomheten overleve, hvordan skal ansatte få endene til å møtes? Det er det vi må fokusere på nå, sier direktør for politikk, tariff og forhandlinger i Virke, Stian Sigurdsen.

   Siste nytt om forhandlingene

  • LØNNSOPPGJØRET UTSETTES

   Lønnsoppgjøret utsettes til høsten på grunn av koronakrisen

   Virkes forhandlinger begynner sannsynligvis i månedsskiftet august/september.

   − Vi hadde et håp om å få gjennomført forhandlingene i løpet av våren, men samtidig mener vi det er riktig å utsette.

 15. M

  • Matvarepriser

   Matvareprisfall i september for femte år på rad

   Ferske tall fra SSB viser at matvareprisene sank med 0,4 prosent fra august til september. Dette er femte året på rad at prisene synker på denne tiden av året. Det siste året har matvareprisene økt med 3,8 prosent.

  • EU, EØS, internasjonal handel og nye netthandelsregler

   Miljøreguleringer: Green deal

   Her finner du informasjon og oppdateringer om EU-pakken "Green Deal", som er en rekke miljøreguleringer og handlingsplaner for å redusere utslipp av klimagasser i Europa. I Norge blir vi omfattet av dette gjennom EØS-avtalen.

  • EU, EØS, internasjonal handel og nye netthandelsregler

   Miljøreguleringer: Green deal

   Her finner du informasjon og oppdateringer om EU-pakken "Green Deal", som er en rekke miljøreguleringer og handlingsplaner for å redusere utslipp av klimagasser i Europa. I Norge blir vi omfattet av dette gjennom EØS-avtalen.

  • Krisepakke

   Momsreduksjon

   Det er som en del av krisepakkene fra regjeringen vedtatt lavere momssats i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020. I denne perioden vil satsen være 8 prosent i stedet for 12. I tillegg utsettes fristene for betalinger av merverdiavgift, samt forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift.

   Se mer

 16. N

  • Rapport

   Nettbutikker vs faghandel

   46,6% av nettbutikkene har økt omsetning, mens 4,3% av faghandelen har økt omsetning. 27,5% av nettbutikkene har redusert omsetning mot 92,7% i faghandelen.

   Se rapporten

  • REISELIV

   Ny bråbrems for reiselivsnæringen

   Regjeringen presenterte fredag 7. august en rekke innskrenkninger som har innvirkning på reiselivet og opplevelsesnæringen. Det ble innført nasjonal skjenkestopp fra midnatt, maksgrensen på 200 deltakere på arrangementer opprettholdes, og nordmenn ble frarådet å reise til utlandet. 

   Se mer. 

  • KOMPENSASJONSORDNING

   Ny kompensasjonsordning for kulturbransjen

   Arrangementskompensasjonsordningen for kultur videreføres, men endes slik at ordningen kun omfatter avlyste arrangementer som var planlagt før 12. mars 2020. Mange ange i denne bransjen har kort bestillingshorisont og vil dermed ikke kunne vise til dette kravet. 

   Se mer her. 

  • REISERÅD

   Nye reiseråd

   Basert på Folkehelseinstituttets vurdering av smitteutviklingen har regjeringen vedtatt at følgende områder og land går fra gult til rødt:

   • I Sverige: Gotland, Norrbotten, Värmland og Västernorrland.
   • I Finland: Sykehusdistriktene Norra Karelen og Vasa.
   • Kypros, Latvia og Liechtenstein.

   Se mer her

  • REISERÅD

   Nye reiseråd

   Det globale reiserådet forlenges fra 1. oktober til 15. januar. For EØS/Schengen-området fraråder Utenriksdepartementet fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for.

   Se mer her. 

  • REISERÅD

   Nye reiseråd fra 1. oktober

   Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for enkelte land og områder/regioner i Norden samt land i EØS/Schengen-området.

   Se mer. 

  • Nye reiseråd og smittevernråd for fritidsreiser i Norge

   Regjeringen åpnet opp i dag for fritidsreiser i Norge. Virke mener det er positivt at rådene om å unngå gjennomreise og om å redusere fritidsreiser ikke lengre gjelder. Les pressemelding fra regjeringen og FHIs nye smittevernsråd 

   Les mer

  • Nye reiseråd og smittevernråd for fritidsreiser i Norge

   Regjeringen åpnet opp i dag for fritidsreiser i Norge. Virke mener det er positivt at rådene om å unngå gjennomreise og om å redusere fritidsreiser ikke lengre gjelder. Les pressemelding fra regjeringen og FHIs nye smittevernsråd 

  • Nye tiltak på kjøpesenter og butikker

   Regjeringen kom søndag 3. januar med en rekke nasjonale innstramninger, herunder en anbefaling om at alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Virke anbefaler en enkel beregningsmodell for maksimalt å tallfeste antall kunder i lokalene. Les hele saken her

  • Nye tiltak på kjøpesenter og butikker

   Regjeringen kom søndag 3. januar med en rekke nasjonale innstramninger, herunder en anbefaling om at alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Virke anbefaler en enkel beregningsmodell for maksimalt å tallfeste antall kunder i lokalene. Les hele saken her

  • Smittevernveiledere

   Nye veiledere for hotell, konferanse og servering

   Virke har i tett samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, Helsedirektoratet og FHI fått på plass, mange nye smittevernsveiledere, herunder det som skal sikre trygg drift ved å gi norske hotell- og overnattingsbedrifter en nasjonal standard for smitteverntiltak.

   Smittevernveiledere

  • SMITTEvernVEILEDERE

   Nye veiledere for hotell, konferanse og servering

   Virke og Reiseliv har sammen med Nærings- og fiskeridepartementet, Helsedirektoratet og FHI fått på plass en felles, ny veileder som skal sikre trygg drift ved å gi norske hotell- og overnattingsbedrifter en nasjonal standard for smitteverntiltak.

   Se smittevernveiledere.

  • REISERÅD

   Nytt reiseråd

   Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og regioner i Norden samt land i EØS/Schengen-området.

   Norden: Danmark, Finland, Island, Færøyene og Grønland.  Følgende regioner i Sverige: Blekinge, Kalmar, Östergötland, Örebro, og Värmland, Dalarna, Södermanland, Uppsala og Västerbotten.

   Se mer.

  • Nytt reiseråd og konsekvenser for refusjoner etter pakkereiseloven

   Utenriksdepartementets globale reiseråd opprettholdes til 20. august. Innen 15. juni vil Utenriksdepartementet vurdere om det er mulig å gjøre unntak fra reiserådet for reiser til de nordiske landene. I denne vurderingen vil blant annet råd fra smittevernsmyndighetene legges til grunn. Innen 20. juli vil Utenriksdepartement gjøre samme vurdering for nærliggende europeiske enkeltland.

  • Arbeidstid

   Nå blir det enklere å tilpasse arbeidstiden

   I virksomheter som kan eller skal holde åpent skaper koronakrisen tydelige utfordringer med bemanningskabalen, og mange virksomheter har behov for å kunne endre arbeidstid på kort varsel, øke rammen for daglig arbeidstid og legge opp vakter med kortere hviletid.

   Se mer her

  • Lånegarantiordning

   Nå er låneordningen med statsgaranti åpnet

   Lånegarantiordning for små og mellomstore bedrifter er nå godkjent av ESA, og bedrifter kan få innvilget lån hvor staten garanterer for 90% av lånebeløpet til bedrifter som kvalifiserer for ordningen.  Regjeringen fastsatte fredag 27. mars forskriftene og iverksatte ordningen. Flere banker har allerede i dag innvilget lån som omfattes av statsgarantien.

   Se mer

  • NÆRMERE EN LØSNING FOR REISEARRANGØRENE

   Nærmere en løsning for reisearrangørene

   Dagens vedtak i Stortinget: Et steg i riktig retning

   Virke har jobbet for å få Stortinget til å gjøre et vedtak som forplikter regjeringen til følge opp saken knyttet til refusjoner ved avlyste reiser etter pakkereiseloven.

 17. P

 18. R

  • Julehandel

   Reduksjon i julehandelen i uke 50, men nå begynner innspurten

   De foreløpige resultatene fra julehandelen viser at butikkomsetningen i kjøpesentrene var 2,3 prosent lavere i uke 50, sammenlignet med samme uke i fjor. Handelen i de to første ukene av desember har likevel en samlet vekst på 4,8 prosent, og nå venter innspurten. Hele 30 prosent av desemberhandelen blir tradisjonelt gjort den siste uken før julaften.

   Les pressemeldingen her

  • AVGIFTER

   Redusert avgift på mineralvann

   Avgiften på alkoholfrie drikkevarer reduseres tilbake til 2017-nivå med virkning fra 1. juli i år. Mineralvann har etter avgiftsøkningen fra januar 2018 vært en viktig årsak til den store økningen i grensehandelen 2018-2020. Brus utgjør en stor del av handlekurven og fungerer dessuten som lokkevare og trekker opp den totale grensehandelen.

  • KOMPENSASJONSORDNING

   Regjeringen foreslår en egen kompensasjonsordning for reiselivet

   Den foreslåtte ordningen vil gjelde fra september til og med desember 2020, og innebærer at staten dekker en andel av reiselivsbedriftenes faste, uunngåelige utgifter. Ordningen vil gjelde for overnattingsbransjen, serveringsbransjen, formidlingsbransjen (som reisearrangører og lignende), og deler av bransjene for passasjertransport og opplevelser.

   Se mer her. 

  • Pressemelding

   Regjeringen gjør ikke nok for kulturen

   Kulturminister Abid Raja presenterte fredag ettermiddag nye tiltak for den kriserammede kulturnæringen og frivilligheten. Virke mener kulturpakken ikke treffer godt nok.

   Se hele pressemeldingen

  • KOMPENSASJONSORDNING

   Regjeringen presenterte støtteordning for reiseliv og event

   Tirsdag presenterte regjeringen sitt forslag for støtteordning til reiseliv og event. Ordningen bygger på den midlertidige tilskuddsordningen for virksomheter med stort omsetningsfall, denne utgikk i august. Den nye ordningen gjelder for perioden 1. september til 31. desember, med tre vesentlige endringer.

   Se mer her

  • KOMPENSASJONSORDNING

   Regjeringen presenterte støtteordning for reiseliv og event

   Tirsdag presenterte regjeringen sitt forslag for støtteordning til reiseliv og event. Ordningen bygger på den midlertidige tilskuddsordningen for virksomheter med stort omsetningsfall, denne utgikk i august. Den nye ordningen gjelder for perioden 1. september til 31. desember, med tre vesentlige endringer.

  • KOMPENSASJONSORDNING

   Regjeringen presenterte støtteordning for reiseliv og event

   Tirsdag presenterte regjeringen sitt forslag for støtteordning til reiseliv og event. Ordningen bygger på den midlertidige tilskuddsordningen for virksomheter med stort omsetningsfall, denne utgikk i august. Den nye ordningen gjelder for perioden 1. september til 31. desember, med tre vesentlige endringer.

   Se mer her

  • Regjeringens forslag til løsning for reisearrangørene: Ikke det vi trengte

   Regjeringen foreslo i 12. mai en egen låneordning for reisearrangørene. 

   Virke mener låneordningen ikke er det som skal til for å kunne hjelpe reisearrangørene gjennom krisen, og har vært tydelige i våre reaksjoner. Reisearrangørene trengte statlig støtte, ikke et lån som i realiteten bare gjør regningen større. 

  • Reisearrangører

   Regjeringens forslag til løsning for reisearrangørene: Ikke det vi trengte

   Virke mener låneordningen ikke er det som skal til for å kunne hjelpe reisearrangørene gjennom krisen, og har vært tydelige i våre reaksjoner. Reisearrangørene trengte statlig støtte, ikke et lån som i realiteten bare gjør regningen større. 

   Se mer

  • Reiseråd

   Regjeringens nye reiseråd - og hva de betyr for forbrukernes rett til refusjon av pakkereise

   Utenriksdepartementet la 15. mai frem nye reiseråd. De fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Rådet gjelder i utgangspunktet frem til 20. august. Innen 15. juni vil det bli vurdert å endre reiserådet til Norden. Innen 20. juli vil det vurderes å endre reiserådet for enkelte andre nærliggende europeiske land. 

   Se mer

    

  • Reisegarantifondet

   Reisearrangører kan søke om redusert garantisum hos RGF

   Som følge av koronasituasjonen åpner Reisegarantifondet nå for nye vurderinger av pakkereisearrangørenes garantier.

   Les mer og søk om å stille lavere garanti her

  • Ideell og frivillighet

   Reserverte konkurranser

   Stortinget ønsker at andelen ideelle velferdstjenester skal øke. Regjeringen lanserte en veileder som sikrer reserverte anbudskonkurranser for ideelle.

  • Revidert nasjonalbudsjett

   Ikke-skattepliktige ivaretas ikke i kompensasjonsordningen

   - Stortinget ba regjeringen lage en kompensasjonsordning som ivaretar ikke-skattepliktige virksomheter. Med det som er lagt frem i dag klarer ikke regjeringen å levere på den bestillingen. Det er fortsatt store hull, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

   Revidert nasjonalbudsjett

  • REVIDERT NASJONALBUDSJETT

   Revidert nasjonalbudsjett

   Filmfondet økes med opptil 85 millioner kroner, men med midler fra blant annet insentivordningen

   Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett  å kompensere for omdisponeringen på 85 millioner kroner NFI har lagt opp til innenfor filmfondet, jamfør pressemelding fra kultur- og likestillingsministeren:

   Revidert nasjonalbudsjett

  • Reviderte smitteveiledere for barnehage og skole

   Regjeringen la torsdag fram reviderte smitteveiledere for barnehage og skole.

   Veiledere om koronasituasjonen

 19. S

  • Trygg verdiskaping

   Se hvilke tiltak dagligvarehandelen innførte for å sikre trygg handel under en pandemi.

   I mars var hamstring av toalettpapir og gjær et faktum. Mange var redde for ikke å ha nok reserver på lageret hjemme. Bekymringen var heldigvis grunnløs. Dagligvarebransjen hadde kontroll. Alle har fått maten og de nødvendige varene sine, og det er ikke påvist smittespredning i dagligvarebutikkene.

  • Sikker gjennomføring av audiovisuelle produksjoner

   Se den nye veilederen for utarbeidelse av smittevernplan for audiovisuelle produksjoner. Den er et tillegg til Bransjerådet for film sine overordnede retningslinjer for å trygge alle involverte i audiovisuelle produksjoner mot smitte av covid-19.

   Veileder for audiovisuelle produksjoner
   Guidelines for audiovisual productions

  • STATSBUDSJETTET 2021

   Statsbudsjettet

   Regjeringen har presentert sitt forslag til budsjett for neste år. Vi har sett på budsjettet og hva det betyr konkret på de områdene som betyr mest for medlemmene innen ideell og frivillig sektor. 

   Se mer her

  • STATSBUDSJETTET

   Statsbudsjettet 2021 - Gode digital grep, men mangler retning

   Regjeringen foreslår å bruke 1,5 mrd. kroner på digitalisering for 2021. Virke er fornøyd med at det gjøres grep på disse områdene, men vi etterlyser en helhetlig plan for digitaliseringsarbeidet. Vi mener regjeringen må bruke erfaringene fra Nasjonal Transportplan (NTP) til å lage en Nasjonal Digitalplan.

   Les hele saken her

  • MATVAREPRISER

   Sterkeste desemberprisfall på mat og drikke på fire år

   Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer falt med 2,6 prosent fra november til desember 2020. I samme periode, økte prisene på varer og tjenester generelt med 0,4 prosent.

   Les pressemeldingen her

  • Digitalt verktøy

   Styres

   Styres hjelper deg å få bedre oversikt over styrearbeid, hva som kreves av deg som daglig leder og det du må kunne om økonomi for å rapportere til styret i virksomheten.

  • EU, EØS, internasjonal handel og nye netthandelsregler

   Styrket kontroll mot miljøfarlige produkter på nett og i butikk

   Klima- og miljødepartementet (KLD) og Miljødirektoratet vil følge opp Virkes krav om å håndheve produktkravene ved utenlandsk netthandel. 

   Se mer her

  • OMSTILLINGSMIDLER

   Søk om omstillingsmidler for fra Innovasjon Norge!

   Regjeringen har etablert en tilskuddsordning på 250 mill. kroner for reiselivsnæringen til å gjennomføre omstillingsprosjekter som gjør dem i stand til å opprettholde et kundegrunnlag, samt tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet. Søknadsfrist er 15. september.

   Se mer. 

 20. T

  • Tilskuddsordning

   Tilskudd til museer, musikk- og scenekunstinstitusjoner

   Gleden er stor for at vi er blitt hørt på at virksomheter med offentlig finansiering over 60% også har vært i en vanskelig situasjon den siste tiden med behov for kompensasjon. Samlet foreslår regjeringen å øke bevilgningene til museene med 120 millioner, og musikk- og scenekunstinstitusjonene med 80 millioner.

  • Lederutvikling

   Trenger du å utvikle deg som leder?

   Vi tilbyr et praktisk, erfaringsbasert og løsningsorientert program for deg som ønsker å utfordres til å utvikle deg og virksomheten din videre. Finn ut mer om vårt lederutviklingsprogram - et av våre mest populære tilbud gjennom en årrekke!

  • TURBUSSER

   Turbusser unntatt karanteneplikt i grønne områder

   Det er viktig for oss å samarbeide tett med myndighetene for å finne gode løsninger for reiselivet. Derfor har vi jobbet for å inkludere turbusser i Covid-19forskriftens § 5a. a., og har lykkes med gjennomslag for det. Det betyr at gjennomkjøring i grønne områder nå også gjelder for turbusser og ikke bare private kjøretøy som tidligere.

    Du kan lese hele forskriften her.

    

 21. U

  • Permittering

   UD har forlenget reiserådet for hele verden

   Reiserådet fra 14. mars er nå utvidet til å gjelde «inntil videre», hvilket innebærer at det ikke er satt noen tidsbegrensning på hvor lenge reiserådet vil vare.

   Les mer på om rådet på Utenriksdepartementets hjemmeside

  • OMSTILLING- OG UTVIKLINGSMIDLER

   Utsatt frist for å søke om omstilling- og utviklingsmidler

   Fristen utsettes fra 20. desember til 8. januar.

   Les mer på Innovasjon Norges nettsider

  • Utvidet frist for nedsettelse av urne?

   På dette spørsmålet har vi fått svar fra Rådgiver for gravplassaker, Åse Skrøvset:

   Frist for nedsetting av urne er 6 måneder. Lokal gravplassmyndighet kan forlenge denne fristen dersom det foreligger tungtveiende grunner.

   Fristene for kremasjon og gravlegging i gravferdslovens §§10 og 12 gjelder fortsatt og myndigheten til å forlenge fristen etter § 13  ligger fortsatt hos den lokale gravplassmyndigheten. Det må derfor foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelles basert på lokale forhold og den konkrete situasjonen vi står i nå.

   Det er ikke gitt nærmere retningslinjer knyttet til hva som er tungtveiende grunner. Rådgivning og praksis tilsier imidlertid at sykdom og/eller karantene grunnet Covid- 19 (koronaviruset) for en eller flere av avdødes nære etterlatte kan vurderes som «tungtveiende grunner» jf. gravferdsloven § 13. Dersom det gis forlengelse av frist bør det settes en ny frist. Gravplassmyndigheten bør antagelig også  vurdere å sette en grense for hvor lenge fristen kan forlenges, når det godtgjøres at søknaden skyldes Covid- 19.

   I vurderingen av om det foreligger tungtveiende grunner som tilsier en utsettelse av frist for nedsetting av urne må det tas stilling til hvilke konsekvenser dette vil få. Momenter som er naturlig å vurdere i den forbindelse kan være lagringskapasitet for urner og arbeidskapasitet hos gravplassmyndigheten.

   Etter min vurdering vil ikke restriksjoner knyttet til hvor mange som kan delta på en urneseremoni/ urnenedsettelse være en tungtveiende grunn som tilsier forlengelse av fristen på 6 måneder for nedsetting av urne. Min anbefaling i slike tilfeller vil være å gravlegge urnen innen fristen og gjennomføre et minnesamvær eller lignende når forholdene har normalisert seg. Det er dessuten stor usikkerhet knyttet til hvor lenge restriksjonene som følge av koronaviruset vil vare og det vil derfor ikke være mulig å sette en ny frist dersom nedsetting av urne først skal skje når pandemien er over.

 22. V

 23. I

 24. Å

  • Pressemelding

   Åpning av treningsbransjen midt i juni er for sent

   I kveld ble det klart at regjeringen legger opp til en åpning av treningsbransjen 15. juni. Det er for sent, og vil ramme bransjen, mener Virke.

   Virke mener treningssentrene burde åpnes i mai, og bransjen har sendt inn forslag til strenge smitteverntiltak for å kunne åpne så fort som mulig på en trygg og god måte.

   - En åpning 15. juni vil bli svært problematisk for treningsbransjen fordi man åpner i lavsesong og mister hele vårsesongen, samtidig som det er langt færre medlemmer enn tidligere, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

   Se pressemeldingen

 25. Ø