Virke.no

Konferanse om offentlige anskaffelser

Deltaker 1:
"Virksomhetsnavn" er påkrevd

Deltakerkategori: Konferanse om offentlige anskaffelser 18.1.18 - Deltakeravgift kr 650,- per deltaker
Fakturamottaker:
"Kontaktperson" er påkrevd
"Virksomhetsnavn" er påkrevd
"Adresse" er påkrevd
"Land" er påkrevd