Søk

Søk

Personer som søkte på "årslønn" søkte også på

 1. virksomhetsoverdragelse brev
 2. virksomhetsoverdragelse
 3. video

Ditt søk etter "årslønn" ga 98 treff

 1. Erstatning i forbindelse med streik

  Erstatning i forbindelse med streik Virksomheter som er rammet av en streik i egen ... Erstatningen utgjør som hovedregel 1 promille pr. dag av årslønnen til de ansatte som er tatt ut i konflikt eller

  https://www.virke.no/tariff-lonn/streik/erstatning-i-forbindelse-med-streik/
 2. Hva er lønnsglidning og lønnsoverheng?

  april - desember 31 000,- Totalt 279 000,- Samlet årslønn   369 000 For å beregne overheng ganger man desemberlønnen ... 31 000*12 = 372 000). Differansen mellom samlet årslønn og lønn 31.12 blir da 372 000 - 369 000 = 3000

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/sporsmal-og-svar/hva-er-lonnsglidning-og-lonnsoverheng/
 3. Lønnsbegreper

  ikke medregnet i månedslønn i alt. Statistikk for årslønn er basert på månedslønnstatistikken (normalt for ... månedslønnen siden oktober året før. For å kunne beregne årslønn må en i tillegg ha informasjon om når i perioden

  https://www.virke.no/tariff-lonn/lonnsstatistikk/lonnsbegreper/
 4. tariffnytt 54/2018 (15.11)

  sin helhet legges til den enkeltes årslønn, uavhengig av om årslønnen før ansiennitetsopprykket var tilsvarende ... den tidligere garantilønnen / utregnet laveste årslønnen. For eksempel skal en ansatt i en fagarbeiderstilling

  https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffavtaler/landsoverenskomst-for-legesentre/godkjenning-iverksettelse-forhandlingsresultatet-2018-landsoverenskomst-legesentre/
 5. Virkemidler i lokale lønnsforhandlinger - minstelønnssystemet

  Virkemidler i lokale lønnsforhandlinger - minstelønnssystemet ​Dette gjelder for Landsoverenskomst ... arbeidstakers tidligere lønn og gir derved ny årslønn inkludert lokalt tillegg. Før eventuell endring

  https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffavtale-huk/virkemidler-i-lokale-lonnsforhandlinger---minstelonnssystemet/
 6. Tariffnytt 32/2019 (04.07)

  Tariffnytt 32/2019 Har du spørsmål? Da kan du kontakte oss på telefon ... enkeltes årslønn pr. 30. april 2019. Også arbeidstakere som ligger over laveste utregnet årslønn og arbeidstakere

  https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffavtaler/landsoverenskomst-for-legesentre/mellomoppgjor2019-landsoverenskomst-legesentre/
 7. Tariffnytt 26/2019 (02.07)

  Mellomoppgjøret 2019 for HUK-området er godkjent Har du spørsmål? Da ... enkeltes årslønn pr. 30. april 2019. Også arbeidstakere som ligger over laveste utregnet årslønn og arbeidstakere

  https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffavtaler/landsoverenskomst-for-barnehager/godkjent-mellomoppgjor-barnehager-2019/
 8. Tariffnytt 27/2019 (02.07)

  Mellomoppgjøret 2019 for HUK-området er godkjent Har du spørsmål? Da ... enkeltes årslønn pr. 30. april 2019. Også arbeidstakere som ligger over laveste utregnet årslønn og arbeidstakere

  https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffavtaler/landsoverenskomst-for-utdanning/godkjent-mellomoppgjor-utdanning-2019/
 9. Permittering – en oversikt

  Permittering – en oversikt Permittering er en suspensjon av arbeidsavtalen som ... arbeidsgivers lønnsplikt.  Dagpenger er ca. 62 % av årslønnen, så lenge denne ikke overstiger 6 ganger folketrygdens

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/permittering--en-oversikt/

Vis flere