Søk

Søk

Personer som søkte på "velferdspermisjon" søkte også på

 1. økonom
 2. våre+medlemmer
 3. vid

Ditt søk etter "velferdspermisjon" ga 205 treff

 1. Tariffnytt 12/2018 (28.05)

  bestemmelsene om korte velferdspermisjoner Bestemmelsene om korte velferdspermisjoner i bilag 3 har blitt ... er fastsatt i bestemmelsene i bilag 3, gis velferdspermisjon med ordinær lønn for nødvendig tid, inntil

  https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffavtaler/lederavtalen-lederne---ny/enighet-mellom-virke-og-lederne/
 2. Har arbeidstaker krav på fri til skolestart og barnehagetilvenning?

  har regler om at arbeidstaker kan tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 10 (12) dager når det foreligger ... typetilfeller hvor arbeidstaker har rett til velferdspermisjon, men lar dette være opp til den enkelte arbeidsgiver

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/har-arbeidstaker-krav-pa-fri-til-skolestart-og-barnehagetilvenning/
 3. Tariffnytt 48/2018 (21.09)

  Tariffoppgjør 2018 Har du spørsmål? Da kan du kontakte oss på telefon 22541700 ... fødsel, adopsjon, omsorg for sykt barn, velferdspermisjon og yrkesskade Første ledd: Henvisning til

  https://www.virke.no/tariff-lonn/tariffavtaler/landsoverenskomst-for-hoyskoler/godkjenning-forhandlingsresultat-huk-forhandlinger-landsoverenskomst-hoyskoler/
 4. Tvistebehandling etter Hovedavtalens bestemmelser

  Jus på en onsdag Tvistebehandling etter Hovedavtalens bestemmelser I tariffbundne bedrifter ... arbeidstid, lønn og ulike tillegg, korte velferdspermisjoner mm) Når en bedrift er bundet av tariffavtale

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/tvistebehandling-etter-hovedavtalens-bestemmelser/
 5. Tap av egenmeldingsretten

  Når kan en ansatt bruke egenmelding? Hva må til for at en arbeidstaker har ... Tariffavtaler vil ofte ha bestemmelser om korte velferdspermisjoner som gir arbeidstaker rett på lønn ut dagen

  https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/fagartikler/nar-kan-en-ansatt-bruke-egenmelding/

Vis flere