Tariff og lønn

Her finner du en oversikt over alle hovedavtaler og overenskomster Virke er part i. Hver av disse avtalene har sitt eget område hvor du finner relevant tariffnytt og annen informasjon om avtalen.

Overenskomstene per område gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, med de unntak som er nevnt i de enkelte paragrafer.

For at et medlem av Virke skal bli bundet av en tariffavtale, må en arbeidstakerorganisasjon ha medlemmer i virksomheten og kreve at tariffavtale blir opprettet.

I Virke knyttes en tariffavtale til organisasjonsnummeret til bedriften. En bedrift med virksomhet flere steder kan dermed bli bundet av tariffavtale for noen steder, uten at det gjelder alle virksomhetsstedene.

Virke håndterer alle krav om tariffavtale på vegne av medlemmene. Medlemmer av Virke som får krav om tariffavtale direkte fra en arbeidstakerorganisasjon skal avslå kravet og henvise arbeidstakerorganisasjonen til å fremme krav via Virke.