Publikasjoner

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) skal legge til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse for situasjonen i norsk økonomi.

Utvalget avgir vanligvis to rapporter hvert år, en før og en etter lønnsoppgjørene.

Her finner du rapportene.