Mellomoppgjøret for HUK-området er vedtatt og resultatene kan effektueres

Kvinne i forhandlinger
Forhandlingslederne f.v.: Wenche Sartori Eide (Akademikerne), Hilde Løkholm (LO), Ann Torunn Tallaksen (Virke), Christine Ugelstad Svendsen (YS) og Kari Tangen (Unio)

Årets mellomoppgjør for virksomheter i HUK-området (helse, utdanning og kultur) ble gjennomført torsdag 20. juni.

I mellomoppgjøret forhandles det kun om lønnstillegg. Resultatene ble som forventet i tråd med oppgjørene i de korresponderende (offentlige) tariffområdene, og innenfor den generelle rammen for lønnsoppgjørene i samfunnet (frontfaget).

Bakgrunn – hvilke tariffavtaler var omfattet av disse forhandlingene?

Virke har i HUK-området syv tariffavtaler. Gå til din tariffavtale og protokoll for å finne hvilke lønnstillegg som gjelder.