Konfliktberedskap

Virkes medlemmer kan bli rammet av streik enten ved streik i egen virksomhet eller ved streik i annen bedrift, for eksempel hos kunder eller leverandører.  

Virke har lang tradisjon for å klare å komme til forhandlingsløsninger med våre motparter i både hovedoppgjør og mellomoppgjør. Fra tid til annen må vi imidlertid ha Riksmeklerens hjelp for å bli enige. Virke er svært sjelden rammet av arbeidskamp.

De negative konsekvensene som assosieres med streik kan imidlertid inntreffe lenge før det er avklart om det blir streik. Konsekvensene kan komme allerede når de sentrale forhandlingene er brutt.

I informasjonen nedenfor er det derfor fokus på hva virksomhetene som står i fare for å få streik i egen bedrift må vurdere for å minimere de negative konsekvensene. Vi har også samlet informasjonen om hva arbeidsgiver bør vurdere når virksomheten blir rammet av streik i en annen bedrift.