Dispensasjon fra streiken

I enkelte tilfeller er de streikende organisasjonene villige til å dispensere fra streiken. Det innebærer at en som er tatt ut i streik får lov av den streikende organisasjonen til å arbeide i en viss periode eller med bestemte oppdrag.

Bakgrunnen for denne ordningen er å unngå at streiken fører til fare for liv eller helse.

Arbeidsgiversiden har ikke krav på å få dispensasjon fra streiken. Hvis arbeidsgiver mener at streiken og dispensasjonspraksisen fører til fare for liv og helse må tilsynsmyndighetene og Virke varsles umiddelbart.

Dispensasjonssøknader håndteres normalt gjennom Virke. Hvis vi kommer i en meklingssituasjon og arbeidstakerorganisasjonene er åpne for å behandle dispensasjonssøknader, vil vi gi nærmere informasjon om hvordan slike søknader skal fremmes.