Drift under streiken behov for permittering

Når det er avklart hvem som skal streike og hvordan øvrige ansatte og eiere kan arbeide, kan man vurdere hvordan driften blir rammet.

Hvis de øvrige arbeidstakerne ikke kan sysselsettes på en rasjonell måte, kan de permitteres. Permittering på grunn av streik i egen bedrift skal først drøftes med tillitsvalgte.

Deretter skal arbeidstakerne varsles minst 14 dager før permitteringen kan gjennomføres. Derfor er det viktig å vurdere streikefaren og mulig behov for permittering allerede når de sentrale forhandlingene brytes, og senest når meklingsfristen er satt.

Det er tillatt å gi betinget permitteringsvarsel, altså at permittering vil skje hvis det blir streik.

Selve permitteringen av ansatte kan starte på streikens første dag. Det er ingen plikt til å betale lønn for de som blir permittert på grunn av streik. Permitterte har rett til dagpenger etter NAVs regler. Derfor er det viktig å gi de permitterte et permitteringsbevis som de kan levere hos NAV.